Hylte kommun logotyp

Lokala föreskrifter

Här finner du de lokala föreskrifter som gäller i Hylte kommun. Föreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige. De reglerar bland annat vad som gäller på allmän plats i kommunen, till exempel kring alkoholförtäring, fyrverkerier och hundar. Det finns också regler om bland annat sotning, avfallshantering och vatten- och avlopp.

Lokala föreskrifter i Hylte kommun

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan