Hylte kommun logotyp

Hjälp vid röstning

Det finns hjälp att få om du inte själv kan göra i ordning din röst i när du är i röstningslokalen eller om du inte kan ta dig till röstningslokalen.

Behöver du hjälp att boka en ambulerande röstmottagare?

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan kommunen ordna med ambulerande röstmottagare.

Ta kontakt med kommunens Kontaktcenter för att boka in en ambulerande röstmottagare.
Du når Kontaktcenter via telefon: 0345 180 00, eller via mail: kommunen@hylte.se

Om du behöver hjälp i röstningslokalen

Om du har en funktionsnedsättning eller liknande och inte själv kan göra i ordning din röst kan du be en röstmottagare om hjälp. Röstmottagaren följer då med dig bakom skärmen och kan till exempel hjälpa dig med att stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller att kryssa i en kandidat. Röstmottagarna har tystnadsplikt och får inte berätta för någon vad du har röstat på.

Du får också ta med dig någon annan bakom skärmen för att hjälpa dig att rösta, till exempel en ledsagare eller personlig assistent.

Om du inte kan ta dig till röstningslokalen

Budrösta

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till röstningslokalen så kan du rösta med hjälp av ett bud. Det betyder att någon annan tar med din röst till vallokalen eller en lokal för förtidsröstning. Även de väljare som sitter i häkte eller på kriminalvårdsanstalt kan rösta med bud.

Du kan rösta med bud av följande anledningar:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Personer som kan vara bud

Bara vissa personer kan vara bud. Budet ska vara minst 18 år gammal och kunna visa upp en id-handling när hen lämnar in budrösten.

Följande personer kan vara bud:

 • din make, maka eller sambo
 • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
 • lantbrevbärare
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt.

När du gör i ordning din röst måste detta bevittnas. Vem som helst kan vara vittne. Personen måste dock vara över 18 år. Vittne och bud får inte vara samma person.

Valmyndigheten: Läs mer om att rösta med bud. Länk till annan webbplats.

Vad behöver jag för att budrösta?

För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne och särskilt material för att rösta med bud.

När det är val kan du beställa materialet för budröstning här på val.se. Du kan också kontakta din kommun, eller gå till en förtidsröstningslokal eller vallokal och hämta budröstningsmaterialet där.

Ambulerande röstmottagare

Hjälp av en ambulerande röstmottagare

Om du inte har någon i din närhet som kan vara bud åt dig så kan du få hjälp av en ambulerande röstmottagare. Det betyder att en röstmottagare kommer till ditt hem eller en annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Ta kontakt med Kontaktcenter för att boka ambulerande röstmottagare.

Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av:

 • sjukdom,
 • ålder eller
 • funktionsnedsättning.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning

Valmyndigheten: Läs mer om att rösta med ambulerande röstmottagare. Länk till annan webbplats.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan