Hylte kommun logotyp

Medborgarbudget 2023

Medborgarbudgeten för 2023 skedde genom röstning som var öppen mellan 14-28 september. Röstningen kunde ske digitalt genom kommunens hemsida eller via brevlådor på anslagstavlorna i Femsjö samt Kinnared.

Genom röstningen inkom 229 röstkort inom perioden, men 5 ogiltigförklarades. Man kunde fördela vardera 6 röster. (3-2-1) 138 individer från Kinnared/Brännögård distrikt respektive 86 individer från Femsjö distrikt valde att delta. Resultatet av röstningen presenteras nedan:

Förslag Kinnared/ Brännögård

Bidrag 1 - Utegym vid Brovägen i Kinnared

Bidrag 2 - Grillplats vid den allmänna lekplatsen Fasanvägen i Kinnared

Bidrag 3 - Förbättra nuvarande allmänna lekplats vid Fasanvägen i Kinnared - Vinnare

Bidrag 4 - Bygga om nuvarande lekplats vid Fasanvägen i Kinnared till ett kombinerat utegym för barn och vuxna

Bidrag 5 - Publik laddstation (elbilsladdning) vid Kinnareds skola

Bidrag 6 - Utegym i naturliga material vid fotbollsplanen i Brännögård- Vinnare

Förslag Femsjö

Bidrag 1 - Lekplats vid Ibro badplats

Bidrag 2 - Utegym vid Ibro badplats

Bidrag 3 - Publik laddstation (elbilsladdning) i Femsjö kyrkby

Bidrag 4 - Aktivitetsplats i naturliga material. Kombination av ett utegym och motorikbana / lekyta för barn i Femsjö kyrkby - Vinnare

Vad händer nu?

De tre förslag som fick flest röster bedöms tillsammans uppgå till pilotprojektets maxbudget på 1,5 miljoner kr. De vinnande förslagen var:

  • Förbättra nuvarande allmänna lekplats vid Fasanvägen i Kinnared
  • Utegym i naturliga material vid fotbollsplanen i Brännögård
  • Aktivitetsplats i naturliga material. Kombination av ett utegym och motorikbana / lekyta för barn i Femsjö kyrkby

Förslagsställarna till de vinnande förslagen har bjudits in att tillsammans med berörda förvaltningar påbörja processen för att ta fram hur förslagen ska utformas på respektive plats. Därefter ska förslag på utformning samt budget presenteras för kommunstyrelsen som ska ta ställning till de slutgiltiga förslagen innan den verkställs/genomförs på respektive ort.

Vi återkommer när vi har mer information om tidsplan för genomförande.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan