Hylte kommun logotyp

Vård och omsorg

Vill du ha ett jobb där du får jobba med hela din själ och ditt hjärta? Ett meningsfullt jobb som betyder så mycket både för dig, andra som du hjälper och anhöriga? Att jobba inom vård och omsorg ska kännas som en plats full av möjligheter, där du som individ får ta plats och växa med de utmaningar och möjligheter som ligger framför dig.

Vill du prova på att jobba inom vård och omsorg?

Är du nyfiken på ett jobb inom vård och omsorg? Kom och prova på hur det känns att göra skillnad för någon annan under en dag på loven!

Yrken inom vård och omsorg

Som undersköterska kan du arbeta inom olika områden utifrån eget intresse och den kompetens du har. Särskilt boende med somatisk avdelning och demensavdelning, hemtjänst, korttidsboende, växelvård, larmpatrullen eller nattpatrullen är några områden du kan arbeta inom. Som undersköterska utför du medicinska arbetsuppgifter som endast utbildad personal får utföra.

Utbildning och kunskap

 • Rekommenderad grundutbildning inom vård och omsorg.
 • Inom vissa områden krävs att du kan cykla, alternativt har körkort.

Som vårdbiträde arbetar du med att praktiskt hjälpa och stödja äldre invånare i vardagslivet. Det kan handla om allt från att laga mat, göra inköp, sköta hygienen, byta kläder, påminna om medicinen eller städa med mera.

Utbildning och kunskap

 • Rekommenderad grundutbildning inom vård och omsorg.
 • Inom vissa områden krävs att du kan cykla, alternativt har körkort.
 • Arbetet innebär även att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

Som stödassistent arbetar du med människor som har exempelvis fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Du ska stödja och motivera brukare kring moment i vardagen, så som städ, tvätt, inköp med mera, i syfte att öka självständigheten hos brukaren. Det ingår också delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska, såsom läkemedelshantering, ge insulin och ibland även rehabiliterande och tränande insatser från fysioterapeut.

Utbildning och kunskap

 • Rekommenderad grundutbildning inom vård och omsorg eller barn- och fritid med inriktning socialt arbete.
 • Inom vissa områden krävs att du kan cykla, alternativt har körkort.

Som boendestödjare arbetar du med att stödja, motivera och stimulera brukarens egen förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet, samt skapar förutsättningar till ett aktivt och meningsfullt liv. Du arbetar även med dokumentation, genomförandeplaner och för att motverka att brukaren hamnar i en isolerad tillvaro.

Utbildning och kunskap

 • Rekommenderad grundutbildning inom vård och omsorg.
 • Inom vissa områden krävs att du kan cykla, alternativt har körkort.

Som personlig assistent ger du stöd i vardagen åt människor med stora funktionshinder, som är beviljade personlig assistans genom LSS.‎ Hjälpen kan handla om både vardagssysslor och fritidsintressen. Du utför personlig omvårdnad och kan ha delegerade arbetsuppgifter som att ge medicin.

Utbildning och kunskap

 • Rekommenderad grundutbildning inom vård och omsorg.
 • Inom vissa områden krävs att du kan cykla, alternativt har körkort.

Som sjuksköterska ansvarar du för att medicinska ordinationer blir genomförda och att patienterna får den omvårdnad de behöver. Du leder omvårdnadsteamet som består av patienten, närstående och omsorgspersonalen.

Om du vill specialisera sig dig inom något område finns det möjlighet till det. Exempel på områden är bl a: anestissjukvård, intensivvård, operationssjukvård, kirurgisk vård, medicinsk vård och vård av äldre.

Utbildning och kunskap

 • Du ska vara legitimerad sjuksköterska.
 • Vidareutbildning inom geriatrik, gerontologi, demensvård eller öppen hälso- och sjukvård är meriterande.

Som fysioterapeut arbetar du tillsammans med en arbetsterapeut och ansvarar för rehabiliteringen av patienter, både i hemmet och på kommunens äldreboenden och vårt korttidsboende. Dina arbetsuppgifter innebär att bedömma, träna, behandla och prova ut hjälpmedel utefter patienternas förutsättningar till ett aktivt och självständigt liv. Du ska också instruera, utbilda och handleda anhöriga och omvårdnadspersonal i det dagliga arbetet kring patienterna.

Utbildning och kunskap

 • Du ska vara legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast.

Du har tillsammans med en fysioterapeut ansvar för den övergripande rehabiliteringen i patientens egna hem, på särskilt boende eller på korttidsboende. Du arbetar för att patienter ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Detta genom att träna människor att komma tillbaka till en fungerande vardag efter en sjukdom eller skada, men också att leva väl med en medfödd funktionsnedsättning.

Utbildning och kunskap

 • Du ska vara legitimerad arbetsterapeut.

Att arbeta som stödassistent eller stödpedagog inom LSS i Hylte kommun handlar i grund och botten om engagemang. Arbetet innebär att stötta personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller intellektuell funktionsnedsättning till utveckling. Verksamheten är individuellt utformad och vi utgår ifrån personens behov, intressen, motivation och framför allt resurser. Därför varierar verksamheten från person till person.

Utbildning och kunskap

 • Rekommenderad grundutbildning inom vård och omsorg eller barn- och fritid.
 • Meriterande är KY-utbildning till stödpedagog inriktning mot funktionshinder eller psykiatri.
 • Arbetet innebär även att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

Krav du måste uppfylla

Du ska ha fyllt 18 år

Då kan du bland annat utföra den ansvarsfulla uppgiften att på en sjuksköterskas uppdrag, ge någon medicin.

Språkkunskaper

Du ska kunna läsa, skriva och prata svenska. Detta är viktigt eftersom du i ditt arbete behöver läsa dokumentation, prata i telefon och kommunicera med brukaren (kunden), dina kollegor och anhöriga. I ditt uppdrag ingår också att kunna dokumentera, läsa handlingsplaner och ge rätt stöd och hjälp på individnivå.

Utbildning

Vissa arbetsuppgifter får du bara utföra om du har komplett utbildning inom vård och omsorg. Uppgifter som kräver utbildning är exempelvis att vara kontaktperson för brukaren (kunden) och få utföra mer avancerade medicinska uppgifter på uppdrag av en sjuksköterska.

Giltigt utdrag ur polisens belastningsregister

Utdraget ansöker du om själv och ska kunna visas upp vid anställning. Du ansvarar också för att förvara originalet och för att förnya det innan giltighetstiden gått ut. Utdraget är giltigt 1 år. Du får mer information och kan beställa ett registerutdrag från Polisens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studera

Vill du ta upp studierna och byta karriär till något inom vården kan Hylte Kompetenscentrum hjälpa dig med rätt utbildning. Se utbildning och möjligheter via nedan knapplänk:

Kontakt

Ansvarig för rekrytering

Helena Nilsson

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan