Hylte kommun logotyp

Kartläggning av brottslighet och otrygghet i näringslivet

Det händer att företag utsätts för brottslighet. Det har inte enbart konsekvenser för den enskilde företagaren utan påverkar även villkoren för företagande och ekonomisk verksamhet. Oro och rädsla att utsättas för brott kan leda till otrygghet bland såväl företagsledning som personal och kunder.

Trygghetsundersökning

För att belysa utmaningarna med brottslighet och otrygghet i näringslivet har Hylte kommun våren 2023 genomfört en undersökning bland företagare i kommunen. Resultatet kommer att ligga till grund för planering och samordning av lämpliga insatser. Undersökningen genomförs i samarbete med stiftelsen Tryggare Sverige.

Har du några frågor angående Hylte kommuns brottsförebyggande arbete kan du kontakta Camilla Johansson, näringslivsansvarig, via e-post: camilla.johansson2@hylte.se.

Frågor om undersökningen besvaras av Jacob Ämtvall (Stiftelsen Tryggare Sverige) på telefon: 072-331 29 20.

Kontakt

Näringslivsansvarig

Camilla Johansson

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan