Hylte kommun logotyp

Utveckling av näringslivet

Hylte kommun har tagit fram ett näringslivsprogram som ska bidra till att det blir attraktivt och enkelt att driva en verksamhet i Hylte kommun. Fem områden som är viktiga för näringslivets utveckling i Hylte kommun har tagits fram i samarbete med näringslivet, tjänstemän och politiker kommunen.

Fem områden är viktiga

Aktiviteter för att nå visionen inom varje område

  • Som företagare ska det vara enkelt och attraktivt att leva och driva en verksamhet i Hylte kommun.
  • Skolan och näringslivet ska genom ett tätt samarbete ge barn och unga i Hylte kommun goda förutsättningar för väl grundade utbildningsbeslut kopplat till framtida arbetsliv.
  • Infrastruktur – Vägar, kollektivtrafik och IT.
  • Hylte kommun ska vara aktiva och serviceinriktade när företag vill etablera eller expandera sin verksamhet i kommunen.
  • Hylte kommun ska arbeta för att förstärka varumärket Hylte för att på så vis göra vår region än mer attraktiv att leva och verka i.

Till varje aktivitet finns det konkreta åtgärder där målsättningen är att det ska genomföras inom en femårsperiod. Läs mer om de konkreta åtgärerna i foldern Näringslivsprogam Hylte kommun Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Näringslivsansvarig

Camilla Johansson

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan