Hylte kommun logotyp

Vill du tillfälligt utöka din livsmedelsverksamhet?

Olika tillvägagångssätt gäller beroende på om du redan har en livsmedelsverksamhet registrerad eller inte och vill starta/utöka verksamheten tillfälligt på en festival eller annat arrangemang.

Har du en verksamhet redan?

Om du redan har en livsmedelsverksamhet registrerad hos oss eller i en annan kommun – till exempel en restaurang eller butik – och vill utöka verksamheten tillfälligt på en festival eller annat arrangemang ska du kontakta din handläggare i aktuell kommun och informera om detta.

Har du ingen livsmedelsverksamhet?

Om du inte har en livsmedelsverksamhet registrerad hos oss eller hos en annan kommun utgår vi ifrån olika risknivåer vid vår bedömning om din verksamhet ska registreras eller inte.

Kontakt

Näringslivsansvarig

Camilla Johansson

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan