Hylte kommun logotyp

Starta tillfällig livsmedelsverksamhet

Olika tillvägagångssätt gäller beroende på om du redan har en livsmedelsverksamhet registrerad eller inte och vill starta/utöka verksamheten tillfälligt på en festival eller annat arrangemang.

Har du ingen livsmedelsverksamhet just nu?

Om du inte har en livsmedelsverksamhet registrerad hos oss eller hos en annan kommun utgår vi ifrån olika risknivåer vid vår bedömning om din verksamhet ska registreras eller inte. Nedan följer några exempel på vilka verksamheter som tillhör vilka riskklasser och hur ofta du ska bedriva den verksamheten för att den ska anmälas.

Ska din verksamhet bedrivas mer sällan än vad som är angivet i exemplen nedan behöver du alltså inte registrera den. Tiden för förberedelse ska räknas in, inte bara tiden för själva evenemanget.

Om du ska laga och servera mer än 500 portioner mat vid ett och samma tillfälle, så ska anmälan göras innan verksamheten startar oavsett vad som framgår nedan. Det gäller alla verksamheter.

Risknivåer - då behöver du anmäla

 • Baka och sälja bullar och bröd
 • Försäljning av kaffe och läsk
 • Göra och sälja brända mandlar
 • Sälja förpackade och oförpackade livsmedel som inte kräver kyla
 • Värma ätfärdiga frysta livsmedel, exempelvis pizza
 • Försäljning av frysta livsmedel, exempelvis glass.

Anmälan ska göras om verksamheten pågår mer än 20 gånger per år, 1–2 dagar.

 • Försäljning av kylda livsmedel
 • Värma kylda livsmedel, exempelvis korv
 • Försäljning av mjukglass och kulglass
 • Servering av kall ätfärdig mat.

Anmälan ska göras om verksamheten pågår mer än 20 gånger per år, 1–2 dagar.

 • Beredning och försäljning av smörgåsar och smoothies
 • Grädda pannkakor och våfflor
 • Skiva eller dela pålägg
 • Hålla mat varm i väntan på servering.

Anmälan ska göras om verksamheten pågår mer än 10 gånger per år, 1–2 dagar.

 • Beredning, grillning/ tillagning av maträtter där rått kött eller fågel ingår som råvara
 • Tillagning av opastöriserad mjölk
 • Nedkylning av tillagade livsmedel.

Kontakta alltid bygg- och miljöenheten så gör vi en bedömning.

Vill du utöka din befintliga livsmedelsverksamhet?

Om du redan har en livsmedelsverksamhet registrerad hos oss eller i en annan kommun – till exempel en restaurang eller butik – och vill utöka verksamheten tillfälligt på en festival eller annat arrangemang ska du kontakta din handläggare i aktuell kommun och informera om detta.

Anmälan

Beroende på om du redan har en livsmedelsverksamhet eller inte, samt beroende på vilken riskklass din tillfälliga verksamhet hamnar i kan du behöva göra en anmälan. Du anmäler din livsmedelsverksamhet genom att registrera den till samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöenhet senast 14 dagar innan du tänker öppna. Du kan registrera din verksamhet antingen via blanketten nedan eller e-tjänsten.

Kontakt

Näringslivsansvarig

Camilla Johansson

Företagarna Hylte

Ordförande: Linnea Petersson

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan