Hylte kommun logotyp

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel, även nikotinläkemedel, får säljas utanför apotek, i detaljhandeln. Kommunen gör kontroller över försäljningen, med Läkemedelsverket som ansvarig myndighet.

Anmälan

Du ska anmäla din försäljning i förväg till Läkemedelsverket, som är den övergripande tillsynsmyndigheten för försäljning av receptfria läkemedel i butik. Även förändringar i försäljningsverksamheten ska anmälas, exempelvis ny adress eller kontaktuppgifter, att du börjar med e-handel, upphör med försäljningen eller liknande.

Krav och regler att följa

Kraven på dig som vill sälja receptfria läkemedel är höga. En lång rad regler finns för försäljning i butik och via e-handel. Det är du som företagare som är ansvarig för att de följs och att din personal känner till dem. Nedan är några exempel på regler:

  • Receptfria läkemedel får inte säljas till personer under 18 år. Det ska framgå av åldersdekaler.
  • Läkemedlen ska förvaras inlåsta eller under direkt uppsikt av personal. De ska också förvaras åtskilda från andra typer av produkter.
  • Konsumenten ska informeras om var man kan få farmaceutisk rådgivning.
  • Du som säljer receptfria läkemedel ska enligt lagen ha ett program för egenkontroll.
  • Receptfria läkemedel måste exponeras på rätt sätt i din butik eller e‍-‍handel. Ladda ner mallar eller beställ skyltar och dekaler här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regler och mer information - Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Avgift för tillsyn och handläggning

Kommunerna kontrollerar att butikerna och e-handeln följer reglerna genom kontrollbesök. Hylte kommun tar ut en avgift för kontrollen.

Egenkontroll

För att kontrollera att reglerna följs ska du ha ett egenkontrollprogram med skriftliga rutiner för hur personalen ska hantera läkemedel, med tydlig ansvarsfördelning. Du behöver utbilda din personal så att de förstår vilka regler som gäller. Läs mer i Läkemedelsverkets guide. Länk till annan webbplats.

Om brister i egenkontrollen upptäcks i tillsynen av verksamheten rapporteras dessa till Läkemedelsverket.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan