Hylte kommun logotyp

Bassängbad

Bassängbad är bassänger, pooler och tunnor som är avsedda för bad. Bassängbaden kan vara del av simhallar, spaanläggningar och äventyrsbad, eller förekomma både utomhus och inomhus som fristående anläggningar. Om bassängbadet inte sköts på rätt sätt kan det medföra hälsorisker. Du behöver anmäla din verksamhets lokal om den innehåller bassängbad.

Anmäl lokal för din verksamhet

Lokalerna du har tänkt ha din verksamhet i behöver skriftligt anmälas till Bygg- och miljöenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. Läs mer om detta under anmälan av lokaler.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan