Hylte kommun logotyp

Hållbar vattenanvändning

Vatten är vår viktigaste naturresurs. Utan en stabil vattenförsörjning och en välfungerande avloppshantering blir ett samhälle snabbt mycket sårbart. Sverige är inget undantag. Vår ekonomi, välfärd, miljö och befolkning är helt beroende av att rent vatten kommer ur kranen, att smutsigt vatten renas och att regnvattnet tas omhand.

Sverige har god tillgång till vatten, men vi har under en lång tid tagit vatten för givet. Nu står både vattenförsörjningen och avloppshanteringen inför en rad utmaningar. Förändrade vattennivåer, kraftiga skyfall och perioder av torka är exempel på hur klimatförändringarna påverkar vattnet. Andra utmaningar handlar om ökade kostnader, underhåll av anläggningar och ledningar, samt hårdare miljökrav. Urbanisering, befolkningstillväxt samt behovet av att hitta rätt kompetens utmanar oss också.

Hylte kommun deltar i Svenskt vattens arbete för hållbar vattenanvändning. Som VA-organisation är vi både livsmedelsproducent och miljövårdsföretag. Vår grunduppgift är att producera, distribuera och rena vattnet. Vi utmanas bland annat av förändrade vattennivåer, kraftiga skyfall, perioder av torka och stora underhållsbehov av våra ledningar och anläggningar.

Vad händer vid torrt och varmt väder?

Långvariga högtryck bidrar till att fler använder mer vatten. Flera närliggande kommuner har periodvis haft problem med vattenbrist eller har nått sin maxkapacitet då invånarna vattnat gräsmattor och fyllt pooler vid samma tillfälle. I Hylte kommun har vi goda vattentillgångar i våra vattentäkter. Men även om vattentillgången är god finns risk att vi behöver införa bevattningsförbud under torra perioder. För att spara på och säkerställa att vi har en stabil försörjning av vår viktigaste naturresurs - vatten.

Rent vatten är avgörande för ett välfungerande samhälle och en ren miljö. Vi vill därför se en medveten och gemensam satsning på hållbar vattenförsörjning nu och i framtiden.

Läs om värmebölja och torka

Bli vattensmart!

Tillsammans med andra vattenproducenter i Halland har sidan vattensmart.se skapats. Där samlar vi tips om hur du kan spara på vårt värdefulla vatten på enkla sätt.

Till vattensmart.se Länk till annan webbplats.

Enkla tips för att spara vatten

 • Ställ undan vattenspridaren och låt gräsmattan bli gul så sparar du massvis med dricksvatten. Gräsmattan tar sig snabbt igen vid nästa regn.
 • Vattna med regnvatten. Samla vatten i en tunna och använd det till dina växter.
 • Vattna på morgonen eller kvällen när det är svalare. Då avdunstar vattnet inte så fort.
 • Odla grönsaker i skugga. Där håller sig jorden fuktig längre. Testa exempelvis sallad, persilja, mangold eller dill.
 • Välj torktåliga växter och placera känsliga växter skyddat från sol så behöver du inte vattna dem lika ofta.
 • Testa täckodling. Lägg ett tjockt lager växtmaterial, till exempel blast, gräsklipp eller löv mellan plantorna. Det hindrar fukten från att avdunsta och blir till näringsrik jord.
 • Plantera buskar, häckar och fleråriga växter på hösten. Då är jorden ofta fuktig och du behöver inte vattna lika mycket.

 • Stäng av kranen! När du borstar tänderna, tvålar in dig eller rakar dig - låt inte vattnet rinna.
 • Fyll alltid din diskmaskin och tvättmaskin innan de startas.
 • Ställ en kanna med vatten i kylskåpet för att ha tillgång till kallt vatten, istället för att spola tills det blir kallt.
 • Använd snålspolande munstycken på kranar och i duschen.
 • Åtgärda droppande kranar och läckande toaletter. En droppande kran kan göra av med 20 000 liter vatten på ett år och en toalett 400 000 liter(!).
 • Diska aldrig under rinnande vatten, skölj disken i balja istället för under rinnande vatten.
Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan