Hylte kommun logotyp

Vår organisation

Hylte kommun har två räddningsstationer, en i Hyltebruk och en i Unnaryd. De heltidsanställda brandmännen har sin arbetsplats på brandstationen i Hyltebruk. De som arbetar deltid som räddningspersonal i beredskap, även kallat RIB, är inte på brandstationen dagligen utan har en annan ordinarie arbetsgivare.

Två avdelningar

Operativ avdelning

 • Operativ drift och underhåll
  Ansvarar för beredskap, underhåll av fordon och utrustning, utryckning samt utbildning av räddningstjänstens personal.
 • Beredskapsstyrkor
  Räddningtjänstpersonal i beredskap, utgår från brandstationerna i Unnaryd och Hyltebruk.

Förebyggande avdelning

 • Förebyggande arbete
  Arbetar aktivt med att förhindra brands uppkomst, säkerställa en trygg utrymning vid brand, förhindra brandspridning och underlätta släckning av brand. Ansvarar även för sotningsverksamhet, men sotningen utförs på entreprenad i privat regi.
 • Extern utbildning
  Erbjuder utbildningar till företag, organisationer och enskilda.

Vårt uppdrag

Räddningstjänsten ska enligt lagen om skydd mot olyckor rädda liv, hälsa och egendom. Första fokus är att skydda liv och hälsa. De som är i en risksituation kommer att få hjälp först. Därefter säkras samhällsviktig verksamhet och först efter detta kommer räddningstjänsten att hjälpa andra utsatta.

Vilka deltar i arbetet när det är utryckning?

Räddningstjänsten i Hylte kommun utgörs av två deltidsstationer i Hyltebruk och Unnaryd med 32 respektive 16 deltidsbrandmän. Det är fem heltidsanställda insatsledare som alltid är på plats, men merparten av styrkan blir inkallade. De lämnar då sina ordinarie arbetsplatser för att åka på larm och har då har fem minuters inställelsetid.

I krisledningsorganisationen ingår medarbetare från kommunens olika kontor som kan bistå med kunskap om exempelvis omsorgen, skolan eller lokaler som kan användas som värmestugor. Vid en kris eller allvarlig händelse arbetar alla tillsammans.

Krisberedskap

Vid en väderhändelse får räddningstjänsten ett meddelande från Länsstyrelsen att SMHI har utfärdat ett varningsförslag, eller en skarp varning för Hylte kommun. Då bjuds räddningstjänsten in till samverkanskonferens med andra aktörer i Halland för att få information om händelsen samt möjlighet att begära extra resurser från andra.

Därefter går arbetet vidare ner i kommunens olika kontor för att arbeta med förberedande åtgärder. Är det en händelse som väntas drabba kommunen på ett omfattande sätt så aktiveras kommunens krisledningsorganisation. Då utser kommunchefen en stabschef som leder en stab att ta fram och prioritera åtgärder som kan leda kommunen genom, och ut ur krisen.

Kontakt

Räddningstjänsten Hyltebruk

Verkstadsgatan 1
314 34 Hyltebruk

Dagtid: 0345-180 00

Övrig tid: 0733-71 83 90

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan