Hylte kommun logotyp

Kulturmiljö och kulturhistoria

Hylte är en ung kommun men dess geografiska område har en lång historia som speglas i bebyggelse och landskap. Här finns rikliga spår från forntid till historisk tid, gamla gårdar och kyrkbyar, tidiga industrier, den gamla Nissastigen med förhistoriska anor, järnvägsstationer, gamla vägmärken, gästgiverier med mera.

Kulturmiljöprogram

Ett nytt kulturmiljöprogram har tagits fram i samarbete med länsstyrelsen, som kunskapsunderlag för kommunens fortsatta planering och byggande, och för alla andra intresserade. Det har antagits av kommunfullmäktige 2019-03-14. Kulturmiljöprogrammet beskriver 36 utpekade kulturmiljöer i text och bild, miljöer som är särskilt viktiga att vårda för att berätta om de spår som människan gjort och de processer som lett fram till dagens miljöer.

 • Ry - Ballabo
 • Ramnared
 • Torup
 • Lopered
 • Rydöbruk
 • Lintalund – norra Glassbo
 • Hyltebruk
 • Jansberg
 • Landeryd
 • Boarp
 • Nissaryd
 • Färgaryds kyrka
 • Bexet
 • Jälluntofta kyrkby
 • Hässlehult
 • Hult – Norra Ringshult
 • Vare
 • Gräshult
 • Höljeryd
 • Yaberg
 • Norra Saraböke
 • Hökhult
 • Södra Bökeberg
 • Femsjö kyrkby
 • Flahult
 • Älmhult
 • Nabba
 • Knalleberg
 • Åker – Färda
 • Ödegärdet
 • Hulan – Älganäs – Äsphult
 • Slätteryd
 • Unnaryd
 • Nässja
 • Önnekvarn
 • Sjö - Hogård - Tykagård

Kulturhistoriska byggnader

Bebyggelseinventering

2009 avslutades en länstäckande inventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Inventeringen i Hylte kommun utfördes av Kulturmiljö Halland under 2007. Sammanlagt 976 kulturhistoriskt värdefulla objekt registrerades i Hylte kommun, vilket motsvarar ca 15 % av bebyggelsen. Det är en högre andel än i övriga kommuner i länet och är en bekräftelse på att det finns ovanligt mycket välbevarad, äldre och intressant bebyggelse i kommunen.

Kulturarvet - vårt gemensamma ansvar

Kulturmiljön är allas ansvar och rättighet och vi hoppas att alla som bor och vistas i kommunen vill vara med och bevara Hylte kommuns kulturarv.

Här kan du söka information om byggnader som är med i bebyggelseregistret Länk till annan webbplats.

Bevarandeplaner

En bevarandeplan ska identifiera och beskriva de kulturhistoriska värden och fysiska faktorer som karakteriserar ett samhälle och som kan berätta om samhällets historia. Bevarandeplanerna kan användas som underlag vid planering och bygglov, och som en allmän information till fastighetsägare och andra intresserade.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan