Hylte kommun logotyp

Elavtal och elräkning

Genom att välja ett bra elavtal kan du spara mycket pengar. Du kan även välja el från förnyelsebar energi utan att det kostar några stora summor. Vet du vad din elräkning består av och hur du kan påverka priset?

Elavtal

Att välja ett bra elavtal kan spara mycket pengar. Det viktigaste är att göra ett aktivt val om du ska få ett lägre pris. Om du inte väljer elhandelsavtal kommer ditt elnätsföretag att anvisa dig en elhandlare. Då får du ett tillsvidarepris, som ofta är betydligt högre. Tänk på att du kan välja el från förnyelsebar energi utan att det kostar några stora summor.

Din elleverans består av två delar

 • Elnät
  Elnätsföretaget äger ledningarna som transporterar elen hem till dig. Inom varje geografiskt område finns bara ett elnätsföretag och du som elkund har inte möjlighet att byta företag.
 • Elleverans
  Som konsument köper du din el från en elhandlare, här finns möjlighet att välja vem du vill köpa din el av.

Hur hittar du det billigaste elavtalet?

När du ska hitta ett elavtal så använd gärna någon av de databaser som finns på internet. Den som energi- och klimatrådgivningen använder är Energimarknadsinspektionens databas Elpriskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Sök även på "jämför elpriser" på Google där du kan få upp jämförelsesajter som kan ha extra erbjudanden som inte finns med i Elpriskollen.

Kundkontakten med nya företaget är viktig. Ring därför gärna elhandelsföretaget du är intresserad av och hör så att erbjudandet överensstämmer.

En vanlig fundering när man ska välja elavtal är om man ska välja ett rörligt avtal, binda priset eller välja ett avtal som är en blandning av rörligt och fast pris. Vad man ska välja där är i stort sett omöjligt att veta. Valet handlar till stor del om vilken risk du är villig att ta.

På Konsumenternas Energimarknadsbyrås webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du utförlig information om hur du går till väga när du ska byta elavtal. Du hittar även annan information om elavbrott och ersättning, ARN-avgöranden med mera på deras webbsidor.

Din elräkning

Din elkostnad består av flera delar. Konsumentpriset på el består av tre kostnadsdelar – elnät, elhandel, samt skatter och avgifter. Det innebär att du kan få två fakturor, en för elnätet och en för elhandel. Den del som du kan förhandla om är elhandel, det vill säga byta leverantör.

Elnät

I elnätsavgiften ingår vissa fasta kostnader:

 • Abonnemangsavgift som beror på storleken på din huvudsäkring i Amper (A)
 • Elsäkerhetsavgift
 • Nätövervakningsavgift
 • Elberedskapsavgift som finansierar Svenska Kraftnäts arbete med att säkerställa det svenska elnäts uthållighet i krig

Den rörliga delen i elnätsavgiften är:

 • Elöverföringsavgift som beror på hur mycket el du använder
 • Elnätet lyder under ett monopol vilket innebär att det övervakas av Energimyndigheten men också att man inte kan förhandla om priset.

Elhandel

I elhandelskostnaden ingår:

 • Elpriset – baserat på tillgång och efterfrågan av elenergi. Den producerade elen säljs och köps till gällande dagspriser på den nordiska elbörsen ”Nordpool”. Du betalar för den mängden el du använder.
 • Fast avgift (elhandlarens kostnader för inköp och försäljning bland annat).

Skatter och avgifter

I skatter och avgifter ingår:

 • Elcertifikatpriset – en kostnad för att ge stöd till elproduktion från förnybara energikällor. Kostnaden för elcertifikat är numera en del av det totala elpriset, vilket gör det lättare att jämföra olika elhandelsbolags priser.
 • Energiskatten på el är för de flesta 33,10 öre/kWh (år 2018). Skatten höjs kontinuerligt sedan avregleringen 1996, då den var 9,7 öre/kWh.
 • 25 procent är moms som läggs på elhandelskostnaden plus elnätkostnaden plus energiskatten och elcertifikaten.
 • En lågspänningskund betalar 54 kr/år i elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter inom elnätsavgiften.

I ditt pris ingår EU:s handelssystem för utsläppsrätter. El som till exempel produceras av olja eller kol släpper ut koldioxid och påverkas av utsläppsrättshandeln. Elen får då en högre kostnad. Denna el påverkar priset på den nordiska elbörsen, där elhandelsbolaget handlar sin el.

Om du inte kan betala din elräkning

Om du inte kan betala din räkning, kan det leda till att elen stängs av hemma hos dig. Börja med att kontakta det företag du köper el av.

 • Lista månadens utgifter och gör en prioritetsordning.
 • Jämför listan med dina inkomster och se hur långt dina pengar räcker. Det som är viktigast att prioritera är boendekostnader, mat, el, medicin och barnomsorgskostnad.
 • Om det inte räcker till hela elräkningen betala så mycket du kan.
 • Till de utgifter som inte blir betalda fullt ut eller inte alls kontakta fordringsägarna och kom överens om uppskjuten betalning eller delbetalning. Tänk dock på att det snart är en ny månad med nya utgifter som ska betalas.
 • Blir elkostnaderna för höga i förhållande till din inkomst får du planera för ett annat boende.

Kontakta Budget- och skuldrådgivare i Hylte Kommun för att få praktiska råd om hur du kan gå tillväga i din skuldsituation och få hjälp med ekonomiska beräkningar som behöver göras. Du kan även söka ekonomiskt bistånd, läs mer här.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan