Hylte kommun logotyp

Sophämtning

Alla bebodda fastigheter i kommunen måste ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall. Detta gäller även fastigheter med fritidsboende. Om du övertar en fastighet överförs det befintliga abonnemanget till dig. Vid nybyggnation kontaktar du Hylte kommun för att anmäla att du vill ha ett abonnemang.

Hämtning av hushållsavfall

Sandahls Entreprenad hämtar ditt hushållsavfall. Kostnaden för abonnemanget faktureras av Hylte kommun. Har du frågor om utebliven hämtning eller önskar extra hämtning av dina hushållssopor kontaktar du Sandahls på telefon 0770-33 33 50, eller via e-post sopor@sandahlsbolagen.se.

  • Ditt avfall hämtas varannan vecka, en dag som beror på vilket område du bor i.
  • Under storhelger hämtas hushållsavfallet enligt särskilt schema.
  • Är kärlet inte tömt så låt det stå kvar tills tömning sker.
  • För dig som har fritidshus finns ett abonnemang med hämtning vecka 19-36.
  • Ha förståelse för att det kan bli stora förseningar i hämtningen vid dåligt väglag.

Blankett - ansök om förlängt sophämtningsintervall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändrade sophämtningstider

Låt kärlen stå kvar ute tills de blivit tömda.

Ordinarie dag

Ändrad till

29e mars Långfredag

28 mars

1 april annandag påsk

2 april

2 april

3 april

3 april

4 april

1 maj

1 maj

9 maj kristi himmelsdag

9 maj

6 juni

6 juni

21 juni Midsommarafton

20 juni

Bruna avfallspåsar

Har du slut på bruna avfallspåsar? Matavfallspåsarna är gratis och du kan få tag på dom enligt nedan:

  • Hämta påsar på Borabo återvinngscentral eller i kommunhusets kontaktcenter.
  • Beställ påsar via Sandahls kundservice. Påsarna lämnas vid nästa tömning av kärlen.

Renhållningsavgifter

Du som bor i Hylte kommun betalar två typer av avgifter för din sophämtning, en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften betalas av alla och täcker tillgång till återvinningscentral, hantering av farligt avfall, avfall från friluftsliv, planering och utveckling, samt kundservice, fakturering med mera. Din hämtningsavgift beror på hur stort ditt kärl är och hur ofta det töms.

Byta sopkärl

Tänk på att ett överfyllt eller för tungt sopkärl kan ge en extra kostnad för tömningen. Om du behöver byta storlek på ditt sopkärl anmäler du det till kommunen via Kontaktcenter, 0345-180 00 eller kommunen@hylte.se. Att byta kärl till ett större sopkärl kostar 446 kr inkl. moms enligt 2023 års taxa.

Trasigt sopkärl

Om ditt sopkärl gått sönder ska du kontakta Sandahls, 0770-33 33 50 eller sopor@sandahlsbolagen.se för att få det utbytt. Fastighetsägaren själv ansvarar för att sopkärlet är rengjort vid bytet.

Gemensamt sopkärl

Uppehåll i hämtning eller obebodd fastighet

Om fastigheten inte kommer att nyttjas under en tid av minst tre månader för permanentbostad eller hela hämtningssäsongen för fritidsbostad kan man ansöka om uppehåll i hämtning.

Anmäler fastighetsägaren sin fastighet som obebodd kan samhällsbyggnadsnämnden besluta om att renhållningsabonnemanget ska upphöra. Renhållaren tar i detta fall tillbaka kärlen. För att en fastighet ska betraktas som obebodd ska ingen vid något tillfälle bebo (övernatta) i fastigheten. Fastigheten får vara möblerad och ansluten till el och vatten. Tillsyn av fastigheten får äga rum utan övernattning.

Även om dispens från renhållningsordningen ges kommer en grundavgift kvarstå att betalas varje år. Se informationen ”Renhållningsavgifter” ovan. Du ansvarar själv för att abonnemang öppnas upp när dispensen löpt ut eller när fastigheten börjar användas igen, samt vid byte av fastighetsägare.

Befrielse från hämtning av hushållsavfall

Om du själv vill ta hand om ditt hushållsavfall som uppkommer på din fastighet kan du ansöka om befrielse från hämtning av hushållsavfall. Du behöver noga redovisa hur du kommer ta hand om det avfall som uppkommer på fastigheten.

Du får inte ta med soporna till en annan fastighet och slänga dem där om du inte har ansökt om gemensamt sopkärl. Allt avfall ska sorteras på fastigheten och eventuellt slängas på Borabo återvinningscentral i de fraktioner som finns där.

Sopkärlets placering

  • På hämtningsdagen ska sopkärlet vara placerat vid tomtgränsen under förutsättning att tomten gränsar till framkomlig väg. Tänk på att placera kärlet så nära tomtgränsen som möjligt så att inte eventuell gångväg blockeras.
  • Sopkärlet ska ställas ut senast kl 06.00 med locköppnigen ut mot gatan så att det är lätt att komma åt.
  • Vintertid måste vägen fram till kärlet vara snöröjd och halkfri.

Fri hämtningsväg

Kontakt

Sandahls Entreprenad

sopor@sandahlsbolagen.se

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan