Hylte kommun logotyp

Sophämtning

Alla bebodda fastigheter i kommunen måste ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall. Detta gäller även fastigheter med fritidsboende. Om du övertar en fastighet överförs det befintliga abonnemanget till dig. Vid nybyggnation kontaktar du Hylte kommun för att anmäla att du vill ha ett abonnemang.

Hämtning av hushållsavfall

Sandahls Entreprenad hämtar ditt hushållsavfall. Kostnaden för abonnemanget faktureras av Hylte kommun. Har du frågor om utebliven hämtning eller önskar extra hämtning av dina hushållssopor kontaktar du Sandahls på telefon 0770-33 33 50, eller via e-post sopor@sandahlsbolagen.se.

 • Ditt avfall hämtas varannan vecka, en dag som beror på vilket område du bor i.
 • Under storhelger hämtas hushållsavfallet enligt särskilt schema.
 • Är kärlet inte tömt så låt det stå kvar tills tömning sker.
 • För dig som har fritidshus finns ett abonnemang med hämtning vecka 19-36.
 • Ha förståelse för att det kan bli stora förseningar i hämtningen vid dåligt väglag.

Blankett - ansök om förlängt sophämtningsintervall Pdf, 106.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändrade sophämtningstider

Ordinarie dag

Ändrad till
 

Bruna avfallspåsar

Har du slut på bruna avfallspåsar? Matavfallspåsarna är gratis och du kan få tag på dom enligt nedan:

 • Hämta påsar på Borabo återvinngscentral eller i kommunhusets kontaktcenter.
 • Beställ påsar via Sandahls kundservice. Påsarna lämnas vid nästa tömning av kärlen.

Renhållningsavgifter

Du som bor i Hylte kommun betalar två typer av avgifter för din sophämtning, en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften betalas av alla och täcker tillgång till återvinningscentral, hantering av farligt avfall, avfall från friluftsliv, planering och utveckling, samt kundservice, fakturering med mera. Din hämtningsavgift beror på hur stort ditt kärl är och hur ofta det töms.

Byta sopkärl

Tänk på att ett överfyllt eller för tungt sopkärl kan ge en extra kostnad för tömningen. Om du behöver byta storlek på ditt sopkärl anmäler du det till kommunen via Kontaktcenter, 0345-180 00 eller kommunen@hylte.se. Att byta kärl till ett större sopkärl kostar 446 kr inkl. moms enligt 2023 års taxa.

Trasigt sopkärl

Om ditt sopkärl gått sönder ska du kontakta Sandahls, 0770-33 33 50 eller sopor@sandahlsbolagen.se för att få det utbytt. Fastighetsägaren själv ansvarar för att sopkärlet är rengjort vid bytet.

Gemensamt sopkärl

Uppehåll i hämtning

Vid resor eller när hushåll står tomma kan du ansöka om uppehåll i slamtömning och/eller sophämtning. Ansökan måste lämnas in senast en månad innan du vill att uppehållet i hämtningen ska börja gälla. Grundavgiften för sophämtning/slamtömning betalas av alla, men ansöker du om uppehåll i hämtning behöver du inte betala hämtningsavgiften.

Avgift för handläggning tas ut för en respektive två timmars handläggningstid enligt den kommunala taxan.

Ska du resa bort under en längre tid, minst sex månader, kan du ansöka om uppehåll i sophämtning vid permanentbostad. Uppehåll beviljas för högst fem år, därefter öppnas abonnemanget automatiskt igen.

Du som fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare måste själv lämna in en ny ansökan om uppehållet i hämtningen ska fortsätta mer än fem år. Om fastigheten har enskilt avlopp och uppehållet är längre än ett år gäller beslutet om uppehåll i hämtningen allt hushållsavfall, även hämtning av till exempel latrin och slam.

Om du har ett fritidshus och inte kommer att vistas i huset under en sammanhängande period på minst fyra månader, kan du ansöka om uppehåll i sophämtningen. Är uppehållet längre än ett år gäller samma som ovan.

Det går att ansöka om permanent uppehåll av sophämtning, och få ett beslut om så kallad ”befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall till kommunen”. Det kan till exempel vara om du äger eller nyttjar en fastighet som bara besöks för tillsyn, eller som är obeboelig.

I ansökan måste du kunna visa att du tar hand om det avfall som uppstår inom fastigheten på ett sådant sätt att det inte innebär någon risk för människors hälsa eller miljö.

Upphämtning av förpackningar

Om du inte har en insamling av förpackningar vid din bostad eller om du har svårt att ta dig till en återvinningsstation har du möjlighet att beställa hämtning av företaget TMR, Tailor-Made Responsibility. Det kostar ingenting för dig utan finansieras av producentföretagen.

Du kan få hämtning av följande förpackningar:

 • Papper
 • Plast
 • Metall

Du hittar mer information på TMR:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer

Sopkärlets placering

 • På hämtningsdagen ska sopkärlet vara placerat vid tomtgränsen under förutsättning att tomten gränsar till framkomlig väg. Tänk på att placera kärlet så nära tomtgränsen som möjligt så att inte eventuell gångväg blockeras.
 • Sopkärlet ska ställas ut senast kl 06.00 med locköppnigen ut mot gatan så att det är lätt att komma åt.
 • Vintertid måste vägen fram till kärlet vara snöröjd och halkfri.

Fri hämtningsväg

Information in other languages

Kontakt

Sandahls Entreprenad

sopor@sandahlsbolagen.se

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan