Hylte kommun logotyp

Allmänna platser

Nästan alla platser utomhus i Hylte kommun där allmänheten kan röra sig är offentliga platser, till exempel torg, parker, trottoarer och gator. För att få nyttja offentlig plats för exempelvis försäljning, evenemang, uppställning av container och liknande måste tillstånd sökas hos polismyndigheten.

Då krävs tillstånd

Nedan följer några exempel på när du kan behöva ha tillstånd:

  • Offentliga tillställningar och evenemang
  • Uteserveringar
  • Reklam och affischering
  • Cirkus
  • Byggupplag, byggnadsställningar mm.
  • Containrar
  • Försäljning utanför butik
  • Säsongsbetonad försäljning, t.ex. julgrans- och jordgubbsförsäljning

Gatupratare, reklam, affischer, skyltar...

Markiser, flaggor, banderoller, skyltar eller dylikt får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Affischer, annonser, klistermärken eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar, skyltar, kopplingsskåp eller liknande som vetter mot offentlig plats. Affischerna får ej påverka trafiksäkerheten.

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Ej nedtagen skyltning debiteras med faktiskt belopp.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål.

Ansök om tillstånd

Som ett första steg i ansökan kan du ta kontakt med kommunen och undersöka möjligheten att använda den tilltänkta platsen. Kommunen fungerar som remissinstans åt polismyndigheten vid ansökning av upplåtelse av allmän platsmark. Polisen kan inte utfärda ett tillståndsbevis om kommunen avstyrkt ansökan.

Ansök via nedan e-tjänst. Till ansökan ska en tydlig karta bifogas där berört område är markerat, samt hur stor yta som tas i anspråk framgår.

Avgift

I samband med ansökan tar polismyndigheten ut en avgift. Kommunen tar ut en avgift för upplåtelse av allmän platsmark som fastställs av kommunfullmäktige.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan