Hylte kommun logotyp

Grundskola och anpassad grundskola

När, hur ansöker jag om skolskjuts?

Ansökan om skolskjuts görs endast inför skolstart i förskoleklass, vid förändrade förutsättningar eller då behov uppstår.

Handläggningstid för beslut under läsåret är upp till 3 veckor. Beslut gällande ansökan inför nytt läsår meddelas senast i juni innan skolstart.

Har ditt barn rätt till skolskjuts?

Barn som går i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola och uppfyller kraven ifråga om avstånd, trafikförhållanden, funktionshinder eller någon annan omständighet har rätt till skolskjuts.

Avståndet från hemmet till skolan/påstigningsplats ska vara mer än:

  • 2 km för elev i årskurs F-3
  • 3 km för elev i årskurs 4-6
  • 4 km för elev i årskurs 7-9

Om ni som vårdnadshavare inte längre bor tillsammans men ert barn bor lika mycket hos er båda, har ert barn ett växelvis boende och kan ha rätt till skolskjuts. Ni ska i så fall båda två vara folkbokförda i Hylte kommun.

Skolskjuts beviljas inte:

  • (i huvudregel) om ditt barn valt en annan kommunal grundskola än den skola som ditt barn blivit anvisad,
  • till och från fritidshem.

Uteblir från ordinarie skolskjuts

Om ditt barn inte ska åka med ordinarie skolskjuts är det viktigt att du meddelar detta till entreprenören som utför skolskjutsen.

Åka med kompis hem i bussen

Ditt barn kan, i mån av plats, få åka med en kompis hem i bussen från skolan. När ditt barn vill åka med en kompis hem så måste du som förälder lämna in ett undertecknat intyg till busschauffören. Skriv ut och lämna in nedan intyg.

Överklaga beslut om skolskjuts

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga genom förvaltningsbesvär hos Förvaltningsrätten i Göteborg. Beslutet måste överklagas inom tre veckor från det att du tog del av beslutet.

Läs mer om hur du överklagar här.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan