Hylte kommun logotyp

Svenska för invandrare, SFI

Är du ny i Sverige? Svenska för invandrare (SFI) ger dig grundläggande kunskaper i det svenska språket. I utbildningen får du lära dig ett funktionellt andraspråk.

Undervisningen i SFI utvecklar din språkförmåga för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Du studerar SFI som anordnas av Hylte gymnasieskola och vuxenutbildning (Hylte Kompetenscentrum) med adress Hantverksgatan 9 i Hyltebruk.

SFI-studier ger dig inte rätt till ekonomiskt stöd genom studiemedel från CSN.

Bild: Öppen anteckningsbok med texten "Learn Swedish" och en svensk flagga i bakgrunden.

För att få studera SFI ska du

  • vara folkbokförd i Hylte kommun.
  • ha ett fullständigt personnummer eller samordningsnummer.
  • vara EU/ESS-medborgare och vistas på adress i Hylte kommun.

Hur fungerar undervisningen?

Du studerar SFI på plats i skolan tillsammans med dina lärare och klasskamrater. Vi erbjuder dig 15 timmars undervisning per vecka, dagtid. Undervisningen är gratis och anses som heltidsstudier, vilket berättigar till barnomsorg på heltid.

På skolan har du även tillgång till ett skolbibliotek. Du lånar kursbok och får tillgång till digitala läromedel.

Anmälan

Anmälan till Svenska för invandrare (SFI) gör du digitalt. Behöver du hjälp med din ansökan till SFI kan du kontakta Hylte Kommuns Kontaktcenter på telefon 0345-180 00 eller studie- och yrkesvägledare på Hylte Gymnasieskola- och Vuxenutbildning via studievagledare@hylte.se

Hylte kommun arbetar för att du som vill och har rätt till att studera SFI ska kunna erbjudas en plats så snart som möjligt efter anmälan.

Kursstart och studievägar

  • Vi erbjuder antagning och kursstart kontinuerligt.
  • Brev med information om kursstart postas till din folkbokföringsadress.
  • Om du inte kommer till skolan vid kursstart erbjuds platsen till annan sökande elev.
  • Antalet undervisningstimmar per SFI-kurs är begränsat.

Studieväg

Förklaring

Studieväg 1

Kurser SFI
1A/1B/1C/1D

För dig som vill börja att läsa svenska och bli bättre i din läs- och skrivförmåga. Du har en kort utbildning från ditt hemland.

Studieväg 2
Kurser SFI 2B/2C/2D

För dig som har motsvarande grundskoleutbildning från ditt hemland och behöver en långsammare studietakt.

Studieväg 3

Kurser SFI
3C/3D

För dig som kan studera i snabb takt och behärskar det latinska alfabetet. Du har studievana och en längre utbildningsbakgrund.

På varje SFI-kurs bedöms hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet. Antalet undervisningstimmar per kurs är begränsat.

Efter varje avslutad SFI-kurs får du betyg, Godkänt eller Icke Godkänt. Hur länge du behöver studera SFI beror på din utbildningsbakgrund, studieförmåga och motivation.

Svenska som andraspråk - fler nivåer

Efter avslutad SFI D-kurs kan du fortsätta att studera Svenska som andraspråk på grundläggande nivå (SvaGrund 1, 2, 3, 4) som motsvarar grundskolans årskurs 6-9. Efter den grundläggande nivån i Svenska som andraspråk kan du fortsätta att studera på gymnasial nivå, Svenska som andraspråk (SVA 1, 2, 3), vilket krävs för studier på högskola eller universitet.

För mer information om studier i Sverige kontakta gärna studievagledare@hylte.se

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan