Hylte kommun logotyp

Barn och fritid

Vill du jobba med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn? Du får i denna utbildningen lära dig hur du ska möta, assistera och stödja barn, ungdomar eller vuxna i deras utveckling, samt ta till dig kunskaper om hälsofrämjande arbete. Du lär dig även mer om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor för att förebygga arbetsskador och för att främja god hälsa.

Bild: Kvinnlig förskolelärare pratar med en pojke som målar

Studietid

80 veckor, vilket motsvarar 2 år om du läser höst- och vårterminer. Du kan även välja att läsa kurser över sommaren så att du kommer vidare mot dina mål snabbare.

Förkunskapskrav

  • Svenska/svenska som andraspråk grund

Arbetsplatsförlagt lärande

15% av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket innebär att delar av utbildningen görs på en eller flera arbetsplatser. Genom APL bygger du på dina teoretiska kunskaper med praktiska erfarenheter och skapar kontakter för framtiden.

Kurser

Kurser: baspaket

Poäng

Kommunikation

100

Pedagogiskt ledarskap

100

Etnicitet och kulturmöten

100

Lärande och utveckling

100

Människors miljöer

100

Skapande verksamhet

100

Hälsopedagogik

100

Specialpedagogik 1

100

Aktiviteter och upplevelser

100

Naturguidning 1

100

Pedagogiska teorier och praktiker

100

Komvuxarbete BF

100

Kurser: inriktning pedagogiskt arbete

Poäng

Pedagogiskt arbete

200

Specialpedagogik 2

100

Barns lärande och växande

100

Du kan arbeta som

Efter avslutad utbildning kan du direkt börja arbeta som:

  • Barnskötare
  • Elevassistent
  • Personlig assistent

Med vidareutbildning kan du arbeta som:

  • Personlig tränare
  • Väktare
  • Bad/sporthallspersonal
  • Personal inom idrotts- och fritidsanläggningar

Läs mer information om arbetsuppgifterna inom respektive yrke här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan studera vidare

Med grundläggande behörighet kan du söka till utbildningar på yrkeshögskola och högskola/universitet. Undrar du vad som saknas för dig? Prata med en studie-och yrkesvägledare.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan