Hylte kommun logotyp

Betyg och prövningstillfällen

Efter avslutad kurs får du ett skriftligt betyg. Du kan inte läsa om kurser som du har fått ett betyg i. Detta gäller även om du har fått G/E. För att höja ett sådan betyg kan du istället göra en särskild prövning.

Särskild prövning

Om du läser in en kurs på egen hand utan undervisning kan du göra en särskild prövning. Prövningen består oftast av ett skriftligt och ett muntligt prov. Ibland kan även en fördjupningsuppgift ingå.

Pris: 500 kronor per kurs och prövningstillfälle.

Du har inte rätt till studiestöd från CSN för prövning. Du får inte pengar tillbaka för inbetald avgift.

Prövningstillfällen

Varje termin erbjuds ett antal prövningstillfällen. Datum för dessa tillfällen och ansökan gör du via e-tjänsten nedan. Kontakta studievägledare om du vill veta mer om prövning.

Bedömning av utländska betyg

Universitets- och högskolerådet, UHR, gör bedömning av utländska betyg. Mer information och ansökningsblanketter finns på uhr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan