Hylte kommun logotyp

Vård och omsorg

Vill du jobba med att hjälpa människor må bra? Det här är programmet för dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning. Du läser bland annat om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Undervisningen tar upp människans behov och vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Du lär dig också att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt.

Bild: En äldre dam får hjälp på en promenad av hemtjänstpersonal.

Studietid

3 år om du läser höst- och vårterminer. Du kan även välja att läsa kurser över sommaren så att du kommer vidare mot dina mål snabbare.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen görs på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Genom APL bygger du på dina teoretiska kunskaper med praktiska erfarenheter och skapar kontakter för framtiden.

Du kan arbeta som

Efter avslutad utbildning kan du direkt börja arbeta som:

  • Undersköterska
  • Personlig assistent
  • Hemsjukvårdare

Läs mer information om arbetsuppgifterna inom respektive yrke här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan studera vidare till

Grundläggande behörighet till högskola ingår i alla yrkesprogram från och med läsåret 23/24. Det innebär att efter avslutad utbildning kan du studera vidare på högskola/universitet, yrkeshögskola eller folkhögskola. Om du inte är intresserad av att läsa vidare på eftergymnasial nivå kan du välja bort vissa kurser. Prata med din studie- och yrkesvägledare.

Du kan också välja kurser som ger särskild behörighet för att till exempel studera till:

  • Sjuksköterska
  • Logoped
  • Arbetsterapeut

Det finns många fler utbildningar på högskolan och även på yrkeshögskolan och folkhögskolan.

Läs mer om vilka utbildningar du har behörighet till här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan