Hylte kommun logotyp

Samhällsvetenskap

Är du intresserad av hur människan och samhället fungerar? Vill du lära dig mer om politik, media eller psykologi? När du studerar samhällsvetenskap lär du dig om hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats under historien.

Du studerar människan både som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare, men du studerar också de svenska och utländska samhällens strukturer, verksamheter och funktioner. Frågor om demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter är något du får reflektera över. På programmet utvecklar du ett vetenskapligt förhållningssätt där du lär dig att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor.

Bild: En grupp unga studerande diskuterar i ett grupparbete.

Studietid

3 år om du läser höst- och vårterminer. Du kan även välja att läsa kurser över sommaren så att du kommer vidare mot dina mål snabbare.

Inriktning

Beteendevetenskap

Du lär dig om människans utveckling, socialisation och samspel. Du får större förståelse för hur människor handlar som individer, gruppdeltagare och samhällsmedborgare. Du studerar kommunikation, lärande och ledarskap.

Du kan arbeta som

Programmet lägger grunden till vidare studier på eftergymnasial nivå, främst inom samhällsvetenskapligt och beteendevetenskapligt område.

Du kan studera vidare till

Efter avslutad utbildning kan du studera vidare och utbilda dig till bland annat:

  • Jurist
  • Psykolog
  • Studie-och yrkesvägledare
  • Lärare
  • Socionom

Det finns många fler utbildningar på högskolan och även på yrkeshögskolan och folkhögskolan.

Läs mer om vilka utbildningar du har behörighet till här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan