Hylte kommun logotyp

Introduktionsprogrammen

Här finns utbildningar för dig som är ny i Sverige, för dig som saknar behörighet till yrkesprogram eller för dig som behöver lite extra stöd och motivation inför vidare studier på annan utbildning. Vi erbjuder fyra olika introduktionsprogram.

Språkintroduktion, IMS

För dig som är ny i Sverige. Utbildningen fokuserar på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Programriktat val, IMV

Du går på ett nationellt program och läser samtidigt in det grundskoleämne du saknar. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Behörighetkrav till IMV:
Svenska, matematik/ engelska plus fyra andra ämnen, eller Svenska, matematik, engelska plus tre andra ämnen.

Individuellt alternativ, IMA

För dig som inte är behörig till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation. Utbildningen vänder sig även till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning.

Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser.

Yrkesintroduktion, IMY

För dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Du ska både kunna läsa ämnen från grundskolan som du saknar behörighet i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan