Hylte kommun logotyp

Barn och fritid

Är du intresserad av människor och hur de kommunicerar och lär sig nya saker? Tycker du att deras välmående och livskvalitet är viktigt? På barn- och fritidsprogrammet får du lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar. Du lär dig också om vikten av samspel mellan olika individer.

Bild: Förskolepedagog läser saga för några barn.

Studietid

3 år om du läser höst- och vårterminer. Du kan även välja att läsa kurser över sommaren så att du kommer vidare mot dina mål snabbare.

Inriktningar

Pedagogiskt och socialt arbete

Du lär dig om barns och ungdomars utveckling och hur du bemöter människor i olika situationer, samt på vilket sätt du kan ge dom bra stöd och service. Hur du arbetar med människor för att bidra till deras livskvalitet och välmående är också något du lär dig om. Läs längre ner på sidan för att se vad inriktningen ger dig för möjligheter till jobb.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen görs på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Genom APL bygger du på dina teoretiska kunskaper med praktiska erfarenheter och skapar kontakter för framtiden.

Du kan arbeta som

Efter avslutad utbildning kan du direkt börja arbeta som:

 • Bad/sporthallspersonal
 • Barnskötare
 • Elevassistent
 • Personal inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • Personlig assistent
 • Personlig tränare
 • Väktare

Läs mer information om arbetsuppgifterna inom respektive yrke här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan studera vidare

Grundläggande behörighet till högskola ingår i alla yrkesprogram från och med läsåret 23/24. Det innebär att efter avslutad utbildning kan du studera vidare på högskola/universitet, yrkeshögskola eller folkhögskola.

Om du inte är intresserad av att läsa vidare på eftergymnasial nivå kan du välja bort vissa kurser. Prata med din studie- och yrkesvägledare.

Efter avslutad utbildning kan du studera vidare och utbilda dig till bland annat:

 • Förskollärare eller grundlärare
 • Fritidsledare
 • Studie- och yrkesvägledare
 • Fysioterapeut
 • Idrottslärare på grundskole- och gymnasienivå.
 • Ämneslärare årskurs 7-9 (bild, engelska, musik, svenska, svenska som andraspråk, hem- och konsumentkunskap, slöjd)
 • Ämneslärare gymnasieskola, dans och teater

Det finns många fler utbildningar på högskolan och även på yrkeshögskolan och folkhögskolan.

Läs mer om vilka utbildningar du har behörighet till här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan