Hylte kommun logotyp

Kinnareds skola

Kinnareds skola är en liten F-6 skola med ungefär 100 elever och varje klass kan omfatta flera årskurser. Utemiljön är bra och ger goda möjligheter till varierande aktiviteter, så som rejäl fotbollsplan, gungor och stora ytor för övrig lek.

Bild: Kinnareds skola.

Fritidshem

Kinnareds skola har ett fritidshem, Ugglans fritids.

Följ ditt barns dagar i skolan

Alla skolor i kommunen använder sig av IST Lärande, en lärplattform, där du som vårdnadshavare kan följa ditt barns dagar på skola och fritidshem.

E-tjänster

Kontakt

Besöksadress

Brovägen 2

314 95 Kinnared

Rektor

Marie Blomqvist

Skoladministratör

Anneli Pettersson

Skolsköterska

Anna Wallin

Skolkurator

Frågor hänvisas till rektor Marie Blomqvist

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan