Hylte kommun logotyp

Elias Fries, Hyltebruk

Elias Fries är en F-6 skola byggd 1995 och består av sju småhus uppbyggda efter en bygata. På skolan går det cirka 270 elever och den är belägen i ett bostadsområde med blandad bebyggelse, närhet till skog, natur och bra bussförbindelser. Vi har fina omgivningar runt vår skola som vi kan använda i undervisningen och till varje hus finns det möjligheter att ha odlingslotter.

Vi arbetar utifrån visionen: ”Lärande och utveckling i en skola för alla”. På vår skola får man vara lika, olika och unika. Alla elever ska trivas, känna sig trygga och ha roligt tillsammans. Hos oss ser vi både med- och motgångar som lärtillfällen och målet är att alla elever ska lämna vår skola med goda kunskaper, god självkänsla och bevarad lust och nyfikenhet att lära inför framtiden.

Bild: Elias Fries skola i Hyltebruk.

Fritidshem

Elias Fries har tre fritidshem, Tossakärret för våra 6-åringar, Elias Fries fritidshem för 7-8 åringar och ”Klubben” för våra äldre barn. Barnen erbjuds planerade aktiviteter och fri lek både inom- och utomhus.

Följ ditt barns dagar i skolan

Alla skolor i kommunen använder sig av IST Lärande, en lärplattform, där du som vårdnadshavare kan följa ditt barns dagar på skola och fritidshem.

E-tjänster

Kontakt

Besöksadress

Staffansbovägen

314 34 Hyltebruk

Rektor

Ginger Johansson

Skoladministratör

Sina Bandelow

Skolsköterska

Jessica Arturson

Skolkurator

Olivia Råberg

Elias Fries fritidshem

Klubbens fritidshem

Tossakärrets fritidshem

Telefonnummer olika årskurser

Förskoleklass, modul: 0345-180 91

Åk 1, hus 8: 0345-18101

Åk 2, hus 5: 0345-18089

Åk 3, hus 6: 0345-18088

Åk 4, hus 3: 0345-18138

Åk 5, hus 2: 0345-18115

Åk 6, hus 1: 0345-18179

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan