Hylte kommun logotyp

Centrumskolan, Hyltebruk

Centrumskolan är en resursskola som erbjuder elever från åk 4-9 en möjlighet att byta skolmiljö. På Centrumskolan får eleverna extra stöd i form av anpassad undervisning med ökat specialpedagogiskt och socialt stöd. Stor vikt läggs vid att skapa goda relationer utifrån alla elevers specifika behov.

Följ ditt barns dagar i skolan

Alla skolor i kommunen använder sig av IST Lärande, en lärplattform, där du som vårdnadshavare kan följa ditt barns dagar på skola och fritidshem.

Anmäl frånvaro eller ansök om ledighet

Exempel på extra anpassningar

  • Förenklade instruktioner, upprepad individuell instruktion till elev och tät feedback på elevens arbete under lektionens gång.
  • Tydliga samvaroregler, möta eleverna i dörren och stödja eleven till klokt val av rastaktivitet.
  • Anpassade arbetsuppgifter - förenklade och färre uppgifter, längre tid vid prov och muntliga tester.
  • Digitala läromedel och tydligare scheman över dagen.
  • Nära samarbete mellan socialpedagoger och undervisande lärare.
  • Extra genomtänkt placering av elev, exempelvis vad gäller möbler och akustik, eget rum.

Kontakt

Besöksadress

Solgatan 2A

314 32 Hyltebruk

Rektor

Marie Lövkvist

Skoladministratör

Sina Bandelow

Skolsköterska

Sofie Johansson

Skolkurator

Mathilda Skogström

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan