Hylte kommun logotyp

Avgifter och betalning

Dina inkomstuppgifter, hur många som bor i ditt hushåll och anledningen till att barnet är i förskolan avgör hur mycket du betalar för ditt barns plats i förskolan.

Avgift för förskola, samt syskonrabatt

Om ni i ert hushåll har flera barn betalar ni ordinarie avgift för det yngsta barnet, men får rabatt för äldre barn, förutsatt att alla barn är registrerade i e-tjänsten. Allmän förskola, 15 timmar, är avgiftsfri. Se avgifter i nedan tabell.

Barn

1-19 tim/vecka

20 tim eller mer/vecka

Yngsta barnet

2 % av inkomsten, max 1 125 kr

3 % av inkomsten, max 1 688 kr

Mellersta barnet

1 % av inkomsten, max 563 kr

2 % av inkomsten, max 1 125 kr

Avgift för allmän förskola

Från och med september det år ditt barn fyller 3 år har barnet rätt till avgiftsfri allmän förskola. Du betalar då lägre avgift, eller ingen avgift, den 1 september – 31 maj enligt nedan tabell.

Barn

1-15 tim/vecka

16 tim eller mer/vecka

Yngsta barnet

0 kr

3 % av inkomsten, max 1 125 kr

Mellersta barnet

0 kr

2 % av inkomsten, max 563 kr

Registrera och ändra inkomstuppgifter

När du har fått en plats i förskola ska du registrera ett schema för när ditt barn behöver vara där. För dig som redan har registrerat schema; se över dina inkomstuppgifter minst en gång/år så att dom är uppdaterade. Om uppgifterna visar sig vara felaktiga kan kommunen i efterhand fakturera eller betala tillbaka avgiften. Registrera schema via e-tjänsten nedan.

Betala faktura

Du får en faktura en gång i månaden och kan välja att betala via faktura, autogiro eller e-faktura (anmäls direkt via din bank). Läs mer om faktura och autogiro här.

Om ni som vårdnadshavare inte har gemensamt hushåll, men behov av barnomsorg på båda håll, har ni en så kallad delad placering och betalar då för respektive del ert barn är i förskolan.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan