Hylte kommun logotyp

Ansök, hantera plats och schema

Ansök om plats

Förskolan är till för barn mellan 1-5 år, vars föräldrar arbetar eller studerar. Om du söker senast fyra månader innan du vill att ditt barn ska börja förskolan är du garanterad en förskoleplats i någon av Hylte kommuns förskolor. Plats erbjuds från en centralt administrerad kö enligt ditt önskemål, observera att vi inte tillämpar syskonförtur.

Du erbjuds en snittid på 15 timmar per vecka om du vill att ditt barn ska vara i förskolan på grund av att du är arbetslös eller föräldraledig. 15 timmars placering per vecka erbjuds även om du vill ha allmän förskola för din 3-5 åring utan omsorgsbehov. Läs mer om allmän förskola här.

  • Du får ange tre alternativa förskolor i din ansökan.
  • Om ni som föräldrar inte har gemensamt hushåll har ni en delad placering om behov av omsorg finns i båda hushållen. Varje hushåll ansöker var för sig. Observera dock att ert barn endast kan vara placerad på en förskola.
  • Om du blir erbjuden en plats som inte överensstämmer med ditt första önskemål kan du välja, oavsett om du accepterar erbjudandet eller inte, att stå kvar i kön.
  • Om du tackar nej till ditt första önskemål, eller om du inte svarar tas du bort ur kön.

Byte av förskola

Om du önskar byta förskola för ditt barn behöver du göra en ny ansökan. Om du byter från en kommunal förskola till en annan kommunal sägs din gamla plats upp automatiskt när du tackar ja till den nya platsen. Byter du till eller från en fristående förskola behöver du avsluta din gamla plats själv.

Säga upp plats

Om ditt barn inte längre har behov av sin plats måste du säga upp platsen. Uppsägningstiden är 30 dagar från uppsägningsdagen. Du betalar avgift och kan nyttja platsen under hela uppsägningstiden.

Registrera och ändra schema

När du har blivit erbjuden en plats ska du ange vilka tider ditt barn behöver vara på förskolan. Schemat avser de tider som du är i behov av barnomsorg på grund av arbete eller studier.

Om dina arbets- eller studietider förändras ska du omgående registrera ett nytt schema. Observera att det nya schemat inte gäller förrän det har godkänts av personalen på förskolan.

  • Behöver du ha plats i förskolan till ditt barn av andra skäl än arbete och/eller studier skall förskolechef kontaktas.
  • Om du har oregelbundna arbetstider vid timvikariat ska du kontakta Barn- och ungdomskontaret för registrering av ett fiktivt schema.

E-tjänster

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan