Hylte kommun logotyp

Så får ditt barn vara i förskolan

Barn mellan 1-5 år får vara i förskolan när föräldrarna arbetar eller studerar. Om du som förälder är arbetssökande eller föräldraledig har du också rätt att ha ditt barn på en förskola, som högst 15 timmar i veckan. Vid sjukskrivning eller om du får graviditetspenning, har ditt barn rätt till omsorg enligt överenskommelse med rektor.

Allmän förskola, barn 3-5 år

Från september det år ditt barn fyller tre år till det året barnet fyller fem år har barnet rätt till plats i förskolan 15 timmar i veckan, kostnadsfritt. Ditt barn placeras i regel i närheten av den grundskola barnet senare kommer tillhöra, men ibland tas hänsyn till föräldrarnas önskemål.

Ditt barn har rätt till plats i förskolan tre timmar per dag, totalt 15 timmar i veckan. Varje rektor fastställer schematiden för allmän förskola för sina verksamheter.

Om du eller syskon är sjuka

Ditt barn får vara på förskolan så länge barnet är friskt, även om du eller barnets syskon är sjuka. Om du får sjukpenning får ditt barn vara på förskolan som vanligt. Om du däremot får sjukersättning får du lämna ditt barn max 15 timmar per vecka.

Om du och ditt barn ska vara lediga

Om du och ditt barn planerar att vara lediga i två månader eller längre ska ansvarig rektor kontaktas och schemat ska ändras. Du får behålla din plats på förskolan i tre månader utan att ditt barn är där. Om ditt barn inte vistats på förskolan under två månader utan känd anledning sägs platsen upp av Hylte kommun och du behöver ansöka om ny plats när barnet behöver börja förskola igen.

Om du har semester eller annan ledighet får du inte lämna ditt barn på förskolan.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan