Gunnars karusell

Gunnar Karlsson byggde denna karusell år 1974. Gunnar var känd i byn som en man som kunde bygga och laga saker med det som fanns i hans smedja eller virke från hans sågverk. Karusellen byggdes för  släktingarnas barn och till barnen i byn som skulle ha något kul att besöka i skogen.

Där karusellen står nu stod tidigare en kvarn, dit ledde han fram ån som i sin tur gav vatten till ett vattenhjul under karusellen. vid vattenhjulet installerades en lucka som kunde reglera hur mycket vatten som skulle släppas igenom. För att reglera hastigheten använde Gunnar en växellåda från en gammal bil. Det fanns tre växlar. Den högsta växeln sägs ha varit så snabb så man var tvungen att hålla i sig rejält!

Gunnar Karlsson 

1907-1995
Bodde i Höghult, Drängsered
Ägde sågverk och körde sin traktor överallt i skogen. Gunnar  var en snäll och finurlig man. Känd att ofta gå klädd i sin gröna overall. 

Denna karusell står på privat mark och ägs av släktingar till Gunnar. Beträd gärna, men på egen risk. Barn måste vara i vuxet sällskap. Klämrisk!

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: