Hembygdsgård i Hyltebruk, Lindekullen.

Museer och hembygdsgårdar

Hyltebygdens historia

Är du nyfiken på Hyltebygdens historia? De flesta av Hyltes museer har säsongsöppet och du kan behöva boka vising för att få komma in. På den här sidan kan du läsa mer om alla museer och se hur du gör för att boka visning.

Museer

Bonadsmuseum i Unnaryd

Bonadsmuseet i Unnaryd

Bonadsmåleri är berättande folkkonst som utvecklades under 17- och 1800-talen. Museet är landets enda museum för det sydsvenska bonadsmåleriet.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Landeryds Järnvägsmuseum

Besök lokstallarna i Landeryd och upplev atmosfären från tiden när Landeryd var en betydande järnvägsknut. Järnvägshistorisk promenadslinga öppen året runt. Stationen är statligt byggnadsminne. Nu erbjuder även museumet en virtuell tur i lokhallarna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bild saknas, kommer snart.

Bruksmuseet i Rydöbruk

Museet är inrymt i brukets före detta sjukstuga i Rydöbruks centrum. Visar samhällets och industrins utveckling i denna del av Nissadalen under 250 år.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Chalanderska museet

I Jälluntofta finns konstsnickare Johannes Chalanders verkstad med arbetsskisser och verktyg och en del av de fantastiska möbler han tillverkade under sin levnad.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bild saknas, kommer snart.

Friesmuseet i Femsjö

Systema Mycologicum- svampsystemet, blev normgivande ifråga om svamparnas namngivning.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bild saknas, kommer snart.

Skol- och hembygdsmuseet i Torup

I hembygdsmuseet speglas självhushållningens tid. Här finns även en uppsättning gamla snickarverktyg och jordbruksredskap samt en myntsamling.

Boka visning +45(0)705-77 20 02, +45(0)345-311 03

Bild saknas, kommer snart.

Slätteryds skolmuseum

Är en av de få byaskolor i landet som står kvar i ursprungligt skick. Upplev den gamla genuina skolmiljön med kamin, kateder och bänkrader.

Boka visning +46(0)371–640 54, +46(0)702-87 91 36

Tiondelsboden, museum i Långaryd vid Prästgården.

Tiondeboden

Strax bakom Långaryds prästgård ligger den så kallade Tiondeboden. Med kvarlevor från Strömsholms handpappersbruk, gamla barnmorskeinstrument, orglar och skomakarverktyg.

Boka visning +46(0)70-377 30 10

Bild saknas, kommer snart.

Yttersjöholms skola

Det gamla skolhuset invigdes 1918 och höll undervisning till 1959. Det finns även ett uthus med vedbod, en gammal getastuga med redskap från förr och en bastu som används än idag.

Boka visning +46(0)70 524 70 60

Hembygdsgårdar

Är du nyfiken på bygdens historia? De flesta av Hyltes museer har säsongsöppet och du kan behöva boka vising för att få komma in. På den här sidan kan du läsa mer om alla museer och se hur du gör för att boka visning.

Bild saknas, kommer snart.

Haggården, Femsjö

Gården har anor från 1800–talet och var bebodd till och med år 1950.

Visning efter överenskommelse Tfn +46(0)703-94 22 98

Bild saknas, kommer snart.

Hinnakullstugan, Torup

Hembygdsstuga från 1700-talet. Här finns även ett skolmuseum och en samling jordfynd från Tidemans holme i Nissan.

Visning efter överenskommelse +46(0)72-320 74 23

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bild saknas, kommer snart.

Högloftsstugan, Kinnared

Högloftsstugan, även kallad Sjöbostugan, är sannolikt uppförd på slutet av 1600-talet. Den är av de större högloftsstugorna i Halland.

Visning efter överenskommelse +46(0)70-355 51 09

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bild saknas, kommer snart.

Jansbergs Hembygdspark, Långaryd

I hembygdsparken som är en stor naturskön park, finns en 1600-talsstuga, en backstuga och en ladugård.

Visning efter överenskommelse Birgitta +46(0)70-377 30 10, Eva +46(0)73-277 02 40.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lindekullen i Hyltebruk

Lindekullen, Hyltebruk

Högloftstuga från 1700-talet, två stugor från 1800-talet, ladugård från 1600-talet samt en ekonomibyggnad med scen.

Öppet efter överenskommelse +46(0)730-21 90 50.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bild saknas, kommer snart.

Lintalund, Glassbo

Området kring gården är naturreservat med gammaldags kulturlandskap.

Öppet efter överenskommelse +46(0)705-43 97 21.

Lugnet i Drängsered

Lugnet, Drängsered

Lugnet är Drängsereds sista dagsverkstorp med anor från slutet av 1600-talet.

Visning efter överenskommelse. +46(0)345-310 52.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Unnaryds hembygdspark

Unnaryds Hembygdspark

Här finns bland annat Sveriges enda museum för det sydsvenska bonadsmåleriet.

Öppet efter överenskommelse tfn: +46(0)73-080 04 36.

Tillgänglighetsanpassat.