Kulturminnen i Hylte

Kulturminnen

Kulturminnen i Hyltebygden

I Hylte finns många historiska platser med aningar från flera hundra år tillbaka i tiden. Här och var kommer du att möta historier av mystik och gamla väsen. Vattenkällor som enligt sägnen botar sjukdomar, en karusell mitt ute i ingenstans och en trehövdad gravsten; dessa är bara några av alla kulturminnen du kan uppleva i Hylte.

Kulturminnen

Hälsokällan i Alebo

Alebo hälsokälla, Unnaryd

Hälsokällan finns i Unnaryd vid kulturminnesmärkta Alebo Pensionat. Den har varit känd sedan 1600-talet och än idag kan gäster dricka det mineralrika vattnet.

Bosgårdsfallet

Bosgårdsfallet, Torup

Strax väster om Torup till vänster om vägen mot Falkenberg ligger fallet som är 11 meter högt. En större såg och kvarn var i bruk till början av 1930-talet. Det finns vackra vandringsstigar i anslutning till platsen.

Brunnsbacka sågkvarn

Brunnsbacka sågkvarn, Unnaryd

Restaurerad såg, kvarn och stickhyvel från 1700- och 1800-talen. Sågkvarnen är den exklusivaste i sitt slag i Hallands län. Kvarnen är vackert belägen vid Kroksjön.

Erik Räfs stuga, Långaryd

En bergsgrotta utanför Långaryd där Erik Räf sägs ha haft sin boplats. Sägnen berättar att Erik Räf var hälften människa och hälften troll. Vägen är tydligt utmärkt och på platsen finns hela sägnen.

Esters källa, Långaryd

Här ristade Ester in årtalet 1883 och sitt namn i en sten, medan hon väntade på sin kärlek Johannes, som hade skickats iväg till Amerika.

Fagerstenen, Långaryd

Ruin efter en smedja. Den sägenomspunne Gustav Fager levde för 200 år sedan och var Långaryds starkaste man. Han sägs ha lyft den 350 kg tunga stenen på plats.

Femsjö kyrkby

Besök den välbevarade kulturmiljön i Femsjö by med kyrka, kyrkstallar, prästgård, skola och Friesmuseet.

Fågeltornet i Färgån

Tornet ligger cirka 7 km efter Hyltebruks samhälle utefter vägen mot Unnaryd. Många rastande änder, svanar och gäss kan finnas vid islossningen, då sjöarnas is ligger kvar länge och Färgån är det första öppna vattnet.

Gravfältet Bedja rör, Unnaryd

Gravfältet ligger vackert utmed vägen Unnaryd–Odensjö och de flesta gravtyper från äldre och yngre bronsåldern är representerade.

Trehövdad gravsten

På Färgaryds kyrkogård finns en unik gravsten med tre uthuggna människohuvuden. Den är rest till minne av Cicilia som på 1600-talet ofrivilligt blev gift med två män. Den första hette Måns och troddes ha dött i krigsfångenskap. Cicilia gifte om sig med Peder men den dödförklarade Måns frigavs och återkom. Alla tre levde tillsammans tills Måns dog.

Jälluntofta Skyttepaviljong

Den välbevarade Skyttepaviljongen är från början av 1900-talet.

Gunnars karusell

Gunnars karusell, Drängsered

Gunnar Karlsson byggde karusellen 1974. Gunnar var känd i byn som en man som kunde bygga och laga saker med det som fanns i hans smedja eller virke från hans sågverk. Karusellen byggdes för släktingarnas barn och till barnen i byn som skulle ha något kul att besöka i skogen. 

Där karusellen står nu stod tidigare en kvarn, dit ledde han fram ån som i sin tur gav vatten till ett vattenhjul under karusellen. För att reglera hastigheten använde Gunnar en växellåda från en gammal bil. Den högsta växeln sägs ha varit så snabb så man var tvungen att hålla i sig rejält!

Denna karusell står på privat mark och ägs av släktingar till Gunnar. Beträd gärna, men på egen risk. Barn måste vara i vuxet sällskap. Klämrisk!

Bild: Skylt i vägdike med texten Välkommen till oss i Långaryd.

Höljeryd, Långaryd

Här bodde och verkade Långarydssläktens stamföräldrar, länsmannen Anders Jönsson och Ingrid Nilsdotter. Vid ån har det funnits ett större och ett mindre pappersbruk, kvarn och sågverk. Långarydssläkten Länk till annan webbplats.är världens största dokumenterade släkt. 1,5 % av Sveriges befolkning tillhör släkten. Släkten innehar två världsrekord i Guinness rekordbok: antal kända släktingar som är 254 000 personer (varav ca 190 000 lever idag).

Knysta hall, Rydöbruk

Mitt i Rydöbruk ligger ett 10 meter högt flyttblock som markerade riksgränsen mellan Sverige och Danmark fram till 1658. Här lämnade drottning Kristina 1654 Sverige för att vid Halmstad slott byta om till manskläder, och rida vidare till Rom.
Idag markerar landskapsgränsen mellan Småland och Halland. Enligt sägnen ska en jätte i Torup, som irriterades av klangen från Långaryds kyrkklocka, ha kastat stenen. Stenen nådde dock bara till Rydöbruk. Det sägs även att stenen vänder sig varje gång det doftar nybakat bröd!

Jättefällestenen, Långaryd

Stor sten med korsmärke, som går att gunga, ligger uppe på en stenhäll.

Klockgölen

Enligt sägnen en bottenlös göl, som gömmer en skattkista. Gångavstånd från väg 26.

Ögonkällan, Skattegård Långaryd

Vattenkälla djupt nere i en bergsskreva som sades ha en välgörande inverkan vid ögonsjukdomar.

Lunna rör

Ett mycket stort gravröse från bronsåldern. En domarring finns också i närheten.

Långaryds marknadsplats

Här hölls Långaryds marknad under åren 1770 till 1947. Platsen är belägen utmed vägen mellan Långaryd och Södra Unnaryd och ett marknadsstånd står kvar. Vartannat år hålls där en gammaldags marknad som är välbesökt.

Nissaryds skans, Långaryd

På 1540-talet angränsade Långaryd fortfarande mot Danmark. Därför uppfördes en skans vid Nissaryd för att försöka stoppa danska invasioner och härjningar. Utförligare beskrivning finns på platsen, som lämpar sig för en picknick.

Näs gamla tomt, Långaryd

Här låg förr en gammal prästgård, där den sägenomsusade prästen Carl Johan Ivendorff bodde i mitten av 1800-talet. Enligt sägnerna kunde Ivendorff handskas med övernaturliga väsen och hade kunskaper inom svartkonst.

Övregårds grav fält, Torup

Ett av Hallands största gravfält från järnåldern finns vid vägen Torup–Mjälahult. På det välvårdade fältet kan man bland annat se tre kungagravar, flera tydliga treuddar, domarringar, stensättningar, dösar och resta stenar.

Ringhults kvarn

Ruin efter en gammal kvarn i Ringhult.

S:t Sigfrids källa, Femsjö

Källan har formen av en liksidig triangel uthuggen direkt i stenhällen som ligger nära vägen Femsjö-Kullhult. Enligt sägen ska källan ha öppnats av Sankt Sigfrid som på 1000-talet lär ha predikat i trakten. En annan myt säger att den bildats då Karl XII lade sin hatt över klippan.

Tidemans holme, Torup

Lämningar efter en medeltida befästning med en 85 m lång vall och en 65 m lång vallgrav. Pilspetsar av järn, hästskor, sporrar och mynt har hittats i jorden. Fynden finns att se i Torups hembygdsgård.

Tånga linbasta, Jälluntofta

Bastan utgjorde ett torkhus för lin. Den knuttimrade bastan uppfördes ursprungligen på 1700-talet och användes fram till 1922. Bastan är belägen utmed vandringsleden i Jälluntofta.

Vrangs rör, Femsjö

Ett stort bronsåldersröse beläget nära Kullhult. Det lär ha fungerat som gränsmärke vid den första dokumenterade gränsdragningen mellan Sverige och Danmark år 1050.

Vägvisaren, Unnaryd

Finns på vänster sida av vägen från Unnaryd mot Bolmsö. Den gamla vägvisaren är från år 1777 och har blivit en symbol för Unnaryd. Stenen är en gränssten som flyttats hit och varit vägvisare för resande från Unnaryd i vägskälet mot Tiraholm i ena riktningen och till Kronobergs län i andra riktningen.

Yttersjöholms skola, Långaryd

Skolhuset invigdes 1918 och undervisning bedrevs fram till 1959. I anslutning finns Yttersjöholms sågkvarn och den gamla restaurerade smedjan.

Yttersjöholms sågkvarn, Långaryd

Kvarnen byggdes cirka 1860 och sågen 1914. Där fanns också en stickhyvel för tillverkning av takstickor, samt den cirka 150 år gamla välrenoverade smedjan.

Lahultsqwarn, Rydöbruk

I Klubbåns damm i Rydöbruk fanns det i början av 1800-talet en kvarn som då ägdes av bönderna. Så småningom byggdes en turbin, som kunde driva ett sågverk. Dessutom fanns det smedja och snickeriverkstad.

Flottningsränna
Rännan i sten byggdes för att frakta virke och är totalt 11 km. Den börjar i Mjälarsjöarna, går genom Gammelsboån, Sandsjön, Klubbån för att sluta i fabriksdammen i Rydöbruk och finns fortfarande kvar.

Slottet på Högadahl
Patron Peterssons bostad som han kallade för Slottet. En vacker trädgård med terrasser omgav huset och än idag finns det lite rester i form av stenmurar. Idag är Klubbån en välbesökt kvarndamm-perfekt för picknick och vandring.

Bild: Skog i utsikten från Ramnåsbergets utkiksplats.

Ramnåsberget, Torup

Ramnåsberget är ett naturskönt område strax utanför Torup med utsikt över Nissans dalgång, Rydöbruk och Torup. När du klättrar upp i tornet, passa på att scanna av QR koden som sitter på trätornet och lyssna på den platsspecifika musiken av Ann-Louise Liljedahl. Hörlurar/snäckor rekommenderas!