Hylte kommun logotyp

LUPP– lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP– lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Hösten 2021 genomförde Hylte kommun och Region Halland en enkät för att få en tydlig bild över hur det är att leva och bo som ung i kommunen.

Enkäten kallas för Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) och tas årligen fram av Mucf, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Länk till annan webbplats. Lupp hjälper kommunen att ta reda på hur ungas situation ser ut så att vi kan utveckla insatser för att förbättra ungas villkor lokalt. Ämnen som enkäten berör är bland annat inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritid, trivsel i skolan och framtid. Enkäten ska fungera som ett kunskapsunderlag för politiska beslut och satsningar på unga i kommunen. Lupp genomfördes första gången i Hylte kommun 2014, nästa undersökning gjordes 2018 och kommer att genomföras var 3:e år eller till dess att annat beslutas.

Rapporten 2021 – Att vara ung i Hylte

Resultatet av LUPP-enkäten 2021 är sammanställt och har presenterats för kommunstyrelsen, kommunens nämnder och råd.

Lupp-enkäten är sammanställd i två olika rapporter och det finns en utförlig version och en sammanfattad version för 2021.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan