Hylte kommun logotyp

Lotteri

Ideella föreningar och registrerade trossamfund kan anordna lotterier om inkomsten behövs i verksamheten. I vissa fall behöver ni registrera lotteriet hos kommunen eller söka tillstånd hos Spelinspektionen.

Du kan registrera lotterier för max fem år i taget hos kommunen. Den totala bruttoomsättningen (inkomster innan utgifter) i föreningens samtliga registrerade lotterier får uppgå till höst 33 och 1/3 prisbasbelopp Länk till annan webbplats..

Krav på föreningen

 • För att få lov att anordna lotteri ska föreningen uppfylla följande:
 • Föreningen har stadgar.
 • Enligt stadgarna arbetar föreningen för ett allmännyttigt ändamål (välgörenhet, folkhälsa eller dylikt).
 • Föreningen bedriver verksamhet som tillgodoser sådant ändamål (insamlingar till välgörande ändamål, idrottsföreningar med mera).
 • Föreningen ska vara öppen för alla.
 • Föreningen har behov av inkomster från lotterier.

Lotterier som inte behöver registreras

Om alla följande punkter är uppfyllda behöver ni inte registrera lotteriet

 • Lotterier utan insats t.ex. när en deltagare endast behöver ”gilla och dela” på sociala medier för att delta i ett lotteri.
 • Lotteriet bedrivs i samband med en tillställning eller sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i, eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning, marknader eller bingospel.
 • Lottpriset är högst 1/4000 av ett prisbasbelopp Länk till annan webbplats..
 • Vinsterna är endast varor.
 • Värdet av den högsta vinsten är högst 1/6 av ett prisbasbelopp Länk till annan webbplats..
 • Lotteriet bedrivs inom en viss kommun och försäljningen sker inom det område där tillställningen eller sammankomsten anordnas.
 • Värdet av vinsterna i lotteriet ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris gånger antalet lotter) i lotteriet.

Tävlingar i sociala medier behöver inte registreras Länk till annan webbplats..

Krav på registrerat lotteri

Lotterier som uppfyller följande krav ska registreras hos kommunen:

 • Lotteriet får bara hållas inom kommuner där föreningen är verksam.
 • Lotteriet får inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls. Detta ska kontrolleras av kommunens lotterikontrollant innan lotteriet börjar.
 • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas online.
 • I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbeloppLänk till annan webbplats.. Värdet på en varuvinst får vara högre.
 • Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris gånger antalet lotter) i lotteriet.
 • Den totala omsättningen (lottpris gånger antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får uppgå till högst:
 • Kommunens lotterikontrollant måste godkänna lotternas utformning innan lotteriet börjar, se nästa rubrik.

Lotternas utformning

Lotterna ska innehålla följande:

 • Namn på föreningen
 • Datum för registrering
 • Lottpris
 • Omfattning (antal lotter)
 • Vinstplan
 • Vinstandel (ska vara 35 till 50 procent i kronor)
 • Tid för dragning
 • Sista försäljningsdag
 • Publicering av dragningslista
 • Sista vinstutlämningsdag (minst en månad efter sista försäljningsdag)
 • Var man kan hämta sin vinst och telefonnummer för att boka tid
 • Tillståndsmyndighet: Hylte kommun
 • Lotterikontrollant: Samhällsbyggnadskontoret, 0345-1800 00
 • Om omsättningen överstiger detta belopp kan ni inte göra någon ny registrering hos kommunen innan den pågående registreringstiden har gått ut. Då behöver ni istället ansöka om licens hos Spelinspektionen tills ni kan göra en ny registrering hos kommunen.
Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan