Hylte kommun logotyp

Fjärrlån

Fjärrlån betyder att biblioteket lånar in en bok, som det själv saknar, från ett annat bibliotek. Du som har ett lånekort på Hyltebiblioteken har möjlighet att lämna önskemål om fjärrlån.

Önskemål om fjärrlån lämnas till bibliotekspersonalen genom besök på biblioteket, per telefon eller med e-post. Det finns två typer av fjärrlån:

  • Lån från något av Hallands folkbibliotek
  • Lån från andra bibliotek i Sverige

Fjärrlån från Hallandsbiblioteken är gratis. Leveranstiden kan variera.

Fjärrlån från andra bibliotek i Sverige skickas per post. För fjärrlån tar biblioteket en avgift på 10 kronor för att täcka kostnaden för porto. Om du inte kan tänka dig att betala för ett fjärrlån måste du tydliggöra detta när du lämnar önskemål om fjärrlån.

Såhär gör du

Vid önskemål om fjärrlån vill vi ha följande uppgifter av dig:

  • bokens titel och författare
  • om du önskar en speciell upplaga eller tryckår av boken.(Uppge då gärna bokens ISBN-nummer)
  • ditt namn, adress, e-postadress och tel.nr (hem, arbete och/eller mobil)
  • eventuellt senaste leveransvecka

När ditt fjärrlån kommer till biblioteket i Hylte meddelas du i första hand via e-post. Om det är kö på boken eller om det tillfrågade biblioteket nekar förfrågan om fjärrlån meddelas du också via e-post.

Leveranstid

Det tar normalt en till två veckor från att vi har bekräftat att vi har mottagit din förfrågan tills dess att boken finns på biblioteket i Hylte. Biblioteket kan aldrig garantera dig en viss leveranstid men vi gör alltid vårt bästa för att få hem boken så fort som möjligt.

Skulle du ångra att du beställt ett fjärrlån ber vi dig att snarast att kontakta biblioteket. Om utlånande bibliotek redan hunnit skicka iväg boken per post blir du skyldig att betala fjärrlånetaxan även om du ångrat dig.

Återlämning

Lämna tillbaka boken till Hylte folkbibliotek senast sista återlämningsdag. Det är extra viktigt vid fjärrlån eftersom Hyltebiblioteken ansvarar för att returnera boken till utlånande bibliotek.

Det är bibliotekets ansvariga för fjärrlån som gör bedömningen om fjärrlån är möjligt utifrån de regler som de utlånande biblioteken har. Grundreglerna är att vi inte får låna in följande:

  • köpbar populär fack- och skönlitteratur
  • media som biblioteket äger men som är utlånade
  • musikinspelningar och spelfilmer.

Det är det utlånande biblioteket som slutligen avgör om de vill låna ut en bok som fjärrlån.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan