Hylte kommun logotyp

Biblioteksplan och styrdokument

Bibliotekens verksamhet och dess utveckling styrs av ett antal dokument som här beskrivs kortfattat.

Bibliotekets serviceåtagande

Hylte kommuns olika verksamheter har serviceåtagandeåtaganden för att du som kommuninvånare ska få en tydlig bild av vilken service du har rätt att vänta dig för dina skattepengar och avgifter. Bibliotekets serviceåtagande omfattar tio punkter om utbud av medier och tjänster. Serviceåtagandena fastställs av kommunens politiska nämnder.

Biblioteksplan 2024-2027

Biblioteksplanen innehåller en detaljerad beskrivning av biblioteksverksamhete inom Hylte kommun och mål för åren 2024-2027. Biblioteksplanen antogs av Hyltes kommunfullmäktige 2024-02-06.

Biblioteksplan (pdf) Pdf, 566.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Läsfrämjandeplan för Hylte kommun 2024

Läsfrämjandeplanen innehåller en detaljerad beskrivning av arbetet med läsfrämjande för barn och unga i Hylte kommun.

Läsfrämjandeplan (pdf) Pdf, 159.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024

Hallands kulturplan tas fram av Region Halland i samverkan med de halländska kommunerna och civilsamhället. Samverkan mellan region och kommun beskrivs i både den kommunala biblioteksplanen och i den regionala kulturplanen.

Länk till Hallands Kulturplan Länk till annan webbplats.

Bibliotekslag (2013:801)

Den svenska Bibliotekslagen reglerar all offentligt finansierad biblioteksverksamhet. §6 "Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet."

Folkbiblioteken har också vissa prioriterade grupper som ska ägnas särskild uppmärksamhet: personer med funktionshinder, de nationella minoriteterna, personer med annat modersmål än svenska samt barn och ungas språkutveckling och läsning.

Länk till Bibliotekslagen Länk till annan webbplats.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan