Hylte kommun logotyp

Värdighetsgarantier

Omsorgsnämnden i Hylte kommun har utformat värdighetsgarantier för nämndens samtliga verksamheter. Värdighetsgarantierna utgår ifrån den nationella värdegrunden inom omsorgsarbete och vilar på en god människosyn och ett etiskt förhållningssätt.

Kompetens

  • Vi garanterar att våra ordinarie medarbetare har utbildning för sina arbetsuppgifter eller flerårig praktisk erfarenhet från omsorgsarbete
  • Vid behov finns tillgång till omsorgsassistenter, rehabassistenter, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor
  • Våra vikarier och nyanställda får alltid introduktion med en individuellt utformad bredvidgång​

Att medarbetarna har den kompetens som krävs, för att kunna ge den vård och omsorg du behöver, skapar trygghet. Garantin uppfyller även ett av kriterierna för ett värdigt liv i den nationella värdegrunden – nämligen god kvalitet.

Bemötande

  • Vi garanterar att våra medarbetare visar dig ett respektfullt bemötande både i ordval och i kroppsspråk
  • När vi besöker dig hemma visar vi respekt för att vår arbetsplats är ditt hem genom att alltid knacka på dörren och tala om vem vi är och vad vi har för ärende

På detta sätt respekterar vi din integritet. Det skapar också trygghet att bli bemött på ett respektfullt sätt. Vi vill att du ska känna att du bestämmer själv i ditt eget hem. Detta tror vi även skapar en känsla av välbefinnande hos dig.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan