Hylte kommun logotyp

Psyklyftet

Den psykiska ohälsan ökar, varför gör den det? Kan vi hjälpas åt att vända trenden, våga prata om psykisk ohälsa och lära oss mer om psykisk hälsa? Välkommen att delta i Psyklyftet, en återkommande temamånad i november.

Psykisk hälsa berör alla

Psyklyftet är avsett för alla, oavsett ålder, då psykiskt hälsa är något som berör varje person på något sätt. Temamånaden arrangeras av Hylte kommun i samarbete med Region Halland. Syftet är att sprida kunskap, synliggöra vad psykisk (o)hälsa är och vad vi kan göra för ett ökat välbefinnande. Vi strävar efter att göra programmet intressant och att arrangera aktiviteter för alla, oavsett var man befinner sig i livet. Under senaste psyklyftet erbjöds bland annat föreläsningar om suicidprevention och vi fick möta författare som samtalade om kroppspositivism.

På Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer om vad psykisk hälsa är:

Kontakt

Ungdomssamordnare

Johanna Andersson

072-9658140

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan