Hylte kommun logotyp

Missbruk och beroende

Till socialtjänsten kan du vända dig och få hjälp om du har problem med alkohol, tabletter, spel, narkotika eller är orolig över någon annans alkohol-, spel- eller drogvanor.

Hur får jag hjälpen jag behöver?

För att du ska få den hjälp som passar just dig behöver din situation och dina behov kartläggas, vilket sker genom samtal med en socialsekreterare på vuxenenheten. Efter utredning gör ni tillsammans en plan för stöd och behandlingsinsatser.

Kontakta IFO Socialtjänsten vuxen, via kontaktcenter på telefon 0345-180 00, om du vill ansöka om hjälp eller är orolig för att någon i din närhet missbrukar. Du kan vara anonym om du vill.

Är du eller den du är orolig för under 18 år ska du kontakta IFO Socialtjänsten barn och ungdom på telefon: 0345-182 40.

Stöd och behandling

Nedan följer några exempel på stöd och behandlingsinsatser:

  • Råd och stödsamtal
  • Motiverande samtal
  • Återfallsprevention
  • Hasch-avväjningsprogrammet
  • Boendestöd
  • Provtagning (Alkohol-och drogtester)

Sekretess

Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt.

För dig som har en anställning

Du som har en anställning ska i första hand vända dig till din arbetsgivare. Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar för dig och ska se till att du får den vård och behandling du kan komma att behöva.

Akuta problem efter kontorstid

På kvällar och helger kan du vända dig till Socialjouren. Ring Socialjouren på telefonnummer 112.

Kontakt

Socialtjänsten Vuxen

Storgatan 8

314 80 Hyltebruk

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan