Hylte kommun logotyp

Nationella minoriteter

Sedan år 2000 är samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Minoritetsspråken är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige. Den beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet

Dina rättigheter som minoritet

Du som tillhör en nationell minoritet har rätt att få information om vilka rättigheter du har. Till exempel har du rätt till inflytande i frågor som berör din nationella minoritet. Samhället ska främja dina möjligheter att behålla och utveckla ditt språk och din kultur i Sverige. Det är särskilt viktigt att barn som tillhör en nationell minoritet får möjlighet att utveckla sin kulturella identitet och använda sitt modersmål.

Nationella minoriteters föreningar kan liksom övriga föreningar söka stöd för sin verksamhet från kultur- och folkhälsonämnden. Barn som tillhör nationella minoriteter har rätt att få modersmålsundervisning i minoritetsspråk.

Mer information om nationella minoriteters rättigheter hittar du via minoritet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan