Hylte kommun logotyp

När du fått uppehållstillstånd

Efter att du fått ditt uppehållstillstånd behöver du registrera dig hos olika myndigheter. Det första du ska göra är att kontakt Skatteverket för att folkbokföra dig och få ett personnummer. Du ska också registrera dig hos Försäkringskassan för att få möjlighet att ta del av sociala försäkringar och Arbetsförmedlingen för att en etableringsplan ska tas fram för dig. Du behöver även ta kontakt med Hylte kommun, som ansvarar för exempelvis barnomsorg, skola, SFI med mera.

Folkbokföring hos Skatteverket

För att bli folkbokförd i Hylte kommun måste du gå till Skatteverkets kontor. Vid det här besöket ska alla i din familj som flyttar till Sverige vara med, även barn.

Ta med detta vid ditt besök

  • uppehållstillståndskort och beslut om uppehållstillstånd som ni fått av Migrationsverket,
  • handlingar som kan visa er identitet – pass eller födelseattester för barn under 18 år
  • handlingar som rör ditt civilstånd.

Att vara folkbokförd i Sverige innebär att du får ett svenskt personnummer, du registreras som bosatt på en fastighet och en adress, det registreras även var du är född och vilket medborgarskap du har och ditt civiltillstånd och relation till eventuell make eller maka, barn och förälder registreras.

Ett personnummer är viktigt att ha vid alla kontakter med myndigheter, men också om man vill öppna ett bankkonto och ansöka om ID-handlingar.

Närmaste Servicekontor (Skatteverket) finns i Halmstad.

Anmälan till Försäkringskassan

Alla över 16 år ska anmäla sig till Försäkringskassan. Detta gör att du får ta del av sociala försäkringar som finns, till exempel sjukförsäkring och pension. På Försäkringskassan kan du även ansöka om bostadsbidrag, föräldrapenning, etableringstillägg och bostadsersättning.

Det är Försäkringskassan som betalar ut den etableringsersättning som Arbetsförmedlingen beslutar om.

Närmaste Servicekontor (Försäkringskassa) finns i Halmstad.

Etableringsplan hos Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en myndighet som sammanför arbetssökande med arbetsgivare.

Efter att du fått uppehållstillstånd ska du genomföra ett etableringssamtal hos Arbetsförmedlingen. Samtalet leder till att du och din kontakt på Arbetsförmedlingen tar fram en etableringsplan med aktiviteter. Därför är det viktigt att du blir registrerarad hos Arbetsförmedlingen.

När du kommer till ditt första besök ska du ha med dig betyg och intyg från tidigare arbete eller utbildning. Det är viktigt att du genomför ett etableringssamtal annars riskerar du att förlora ersättning som hör till ditt deltagande i etableringsprogrammet.

Etableringsprogrammet ska hjälpa dig att komma in i det svenska samhället, börja arbeta och försörja dig själv. Det gäller för alla nyanlända i åldern 20-64 år. Arbetsförmedlingen anvisar till exempelvis SFI (svenska för invandrare), praktik och samhällsinformation.

Under etableringstiden har du rätt till etableringsersättning. Den betalas ut av Försäkringskassan, men det är Arbetsförmedlingen som bestämmer hur stor din ersättning blir. Etableringsersättning kan betalas ut i högst två år.

För att komma i kontakt med Arbetsförmedlingen besök deras kontor på Fabriksgatan 1 i Hyltebruk.

Kontakt med kommunen

Hylte kommun ansvarar bland annat för undervisning i SFI (svenska för invandrare) och annan vuxenutbildning, barnomsorg, förskola och skola, samhällsorientering och andra eventuella stöd- och omsorgsinsatser.

Barnomsorg och skola

Barn som är 3-5 år har rätt till plats i förskolan. Barnet erbjuds 15 timmar per vecka på förskolan. För att få förskoleplats måste en ansökan göras. Även för de allra yngsta som är 1-3 år kan du ansöka om plats på förskola. Grundskolan för barn som är 7-16 år är obligatorisk. Efter inskrivning placeras de barn som ska gå i grundskolan i en mottagningsklass.

SFI

SFI står för Svenska för invandrare och är en språkutbildning som ska ge dig de grundläggande kunskaperna i det svenska språket. Du blir anvisad till SFI inom din etableringsplan och du ska själv registrera dig i kön.

Samhällsorientering

För att underlätta etableringen och bli delaktig i det svenska samhället ges information – så kallad samhällsorientering. Den ska kunna kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter. Det är Arbetsförmedlingen som anvisar dig till samhällsorienteringen.

Försörjningsstöd

Om du saknar tillräckligt med inkomster för att klara din dagliga livsföring kan du i vissa situationer vara berättigad till försörjningsstöd. Rätten till försörjningsstöd bygger på att alla andra möjligheter är uttömda.

Om du som nyanländ är i behov av ekonomisk hjälp har du rätt att ansöka om försörjningsstöd hos kommunens socialtjänst.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan