Hylte kommun logotyp

Information till asylsökande

På denna sidan hittar du information riktad till dig som sökt asyl. Informationen är länkad från andra myndigheter.

Migrationsverket

Det är Migrationsverket som behandlar ansökan och hjälper till med boende och försörjning under väntetiden. På Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om vad som händer efter att du lämnat in din ansökan.

Här kan du även läsa mer om:

  • Att ansöka om asyl
  • Medan du väntar
  • Efter beslut
  • Förlänga tillstånd
  • Gymnasielagen
  • För dig som är barn och har sökt asyl
  • För dig som är HBTQ-person och söker asyl
  • Hjälp för dig som lever med våld

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för etableringen av nyanlända som får uppehållstillstånd i Sverige. Det innebär att Arbetsförmedlingen skapar förutsättningar för den nyanlände att snabbt komma i arbete eller påbörja en utbildning.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens ansvar är att stötta och underlätta kommuners arbete med att ta emot nyanlända flyktingar. Länsstyrelsen är också ansvariga för att skapa regionala samarbeten mellan länets kommuner och andra berörda aktörer.

Informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vänder sig till dig som är ny i Sverige och enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Här finns allt samlat på flera olika språk, på en och samma plats.

Regionen

Regionen ansvar att erbjuda nyanlända flyktingar en kostnadsfri hälsoundersökning.

Regionen ansvarar också för att nyanlända vuxna får tand- och sjukvård, om ett akut problem uppstår. Nyanlända barn och unga upp till och med 19 år får samma hälso- och sjukvård inklusive tandvård som övriga barn i Sverige.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan