Hylte kommun logotyp

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (11 kap.4§) ska det i Sveriges kommuner finnas en Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS). MAS har ansvar för att alla som vårdas inom kommunens hälso- och sjukvård får en säker vård av god kvalitet.

Vad gör en medicinskt ansvarig sjuksköterska?

En medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ger stöd och vägledning i frågor om patientsäkerhet och ser till att du får en god och säker vård och behandling inom kommunens ansvarsområde. MAS har inget ansvar för den individuella vården av en enskild patient.

MAS har även ansvar för att se till att det finns säkra rutiner för journalföring och läkemedelshantering, och att anmälan av skador sker på rätt sätt. MAS är sakkunnig i hälso- och sjukvårdsfrågor. Om du har synpunkter eller frågor om hälso- och sjukvården i kommunen är du välkommen att kontakta Hylte kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska.

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan