Hylte kommun logotyp

Familjehem

Dina föräldrar har ansvar för att du ska känna dig trygg i ditt hem. Om de inte klarar av att ta hand om dig, kan du få bo någon annanstans. Det kallas att bli placerad.

Vad är ett familjehem?

I första hand försöker kommunen hjälpa er som familj så att ni kan fortsätta att bo tillsammans. Men om det inte räcker, kan du få bo i en annan familj (familjehem) eller ett boende för ungdomar (HVB eller stödboende). Det kan vara under en kortare eller längre tid. Har du syskon försöker kommunen se till att ni får bo tillsammans.

Anledningen kan vara att dina föräldrar har egna problem eller att de skadar dig på något sätt. Det kan också vara så att du själv gör saker som är skadliga. Då kan du behöva fler vuxna som stöttar dig. På webbplatsen "Koll på soc" kan du läsa mer: Om du inte kan bo kvar hemma - att bli placerad. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor och funderingar, om stort som smått, så kan alltid vända dig till din socialsekreterare. Din socialsekreterare finns där för att hjälpa och stötta dig så att det blir så bra som möjligt för dig där du bor just nu.

Varför behöver jag bo i ett familjhem?

Alla barn har rätt till ett tryggt hem och det är dina föräldrar som har ansvar för att se till att du har det. Men det finns vuxna (föräldrar) som av olika anledningar inte klarar av att ta hand om sina barn på ett bra sätt. Det kan också vara så att du själv gör saker som inte är bra för dig.

Det finns flera anledningar till att du kan behöva flytta från din familj. Om dina föräldrar är sjuka, om dina föräldrar dör, mår dåligt eller missbrukar alkohol eller droger, om du blir slagen eller utsatt för sexuella övergrepp. Det kan också vara så att du själv är sjuk, att du skadar dig själv, använder alkohol eller droger, har problem med skolk eller brottslighet till exempel.

Socialtjänsten ansvarar för att alla som bor i kommunen får det stöd och skydd de behöver. Om det finns en allvarlig risk för att din hälsa eller utveckling skadas, om dina problem fortsätter kan det ibland vara bäst för dig att bo någon annanstans. Det kallas för att bli placerad. Gemensamt för alla barn som bor i familjehem är att socialtjänsten kommit fram till att de inte kan bo kvar hemma. Oftast sker detta i samråd och med samtycke från dig och din familj och då kallas det för en frivillig placering och att man är placerad enligt SoL Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., socialtjänstlagen. Det kan också vara så att socialtjänsten kommit fram till att det bästa för dig är att bo i ett familjehem, men du och dina föräldrar inte samtycker till det. Då kan en placering enligt LVU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., lagen om vård av unga bli aktuell.

Det är Socialtjänsten som ska se till att du kommer till ett familjehem där du kan känna dig trygg och säker. De ska ta hänsyn till vad som är bäst för dig.

Familjehem kan kallas olika saker beroende på vilka som bor där:

  • Släktinghem - här bor du, precis som det låter, tillsammans med dina släktingar. Kanske hemma hos mormor och morfar, ett storasyskon eller fasters familj.
  • Nätverkshem - här bor du tillsammans med människor du känner sedan tidigare, kanske i en kompis familj eller hemma hos vänner till dina föräldrar.
  • Familjehem - om du inte känner dem du ska bo hos eller om de inte är släkt med dig kallas det för familjehem.

Kontakt med mamma, pappa, syskon och vänner

När du bor i familjehem är det socialtjänsten, ibland tillsammans med dig och dina föräldrar som bestämmer hur kontakten mellan dig, dina föräldrar och andra ska se ut. Detta kallas för umgänge. Det vanligaste är att du och dina föräldrar träffas regelbundet, det kan också vara telefonsamtal, via internet och andra sociala medier.

Det kan också finnas olika skäl till att socialtjänsten inte anser att barn och föräldrar ska någon kontakt under en kortare eller längre tid.

Ibland kan det vara så att du vill träffa din förälder mer än det går. Det kan bero på att din förälder inte mår tillräckligt bra för att kunna träffa dig. Det kan också vara så att du inte vill eller orkar träffa dina föräldrar.

Det ser väldigt olika ut hur mycket barn och unga kan träffa sina föräldrar, syskon, familj och vänner. Din socialsekreterare kan svara på vad som gäller för just dig.

Flytta hem

Tiden ett barn bor i familjehem är olika lång, vissa kan bo där en vecka, andra får bo där tills de blir vuxna. Socialtjänstens försöker alltid jobba för att barn och unga ska kunna flytta hem till sina föräldrar. Men ibland går inte det.

Vad händer när jag blir myndig

Du kan fortfarande bo kvar i ditt familjehem och få hjälp och stöd från socialtjänsten när du har fyllt arton. Du kan få hjälp med var du ska bo, få stöd för att hitta något som känns meningsfullt att göra på dagarna – plugga eller jobba, få lära dig att ta ett vuxenansvar. För som 18-åring blir du myndig och ses som vuxen. Då är det du själv som har ansvar för att be om hjälp om du behöver det. När du är 18 år är det du som bestämmer om dina föräldrar ska få veta något om din kontakt med socialtjänsten.

Om det inte fungerar i familjehemmet

Du har rätt att växa upp i en trygg miljö, bli lyssnad på, ha dina saker i fred och ha kontakt med personer som är bra för dig. Om familjen som du blivit placerad hos inte tar hand om dig på ett bra sätt, ska du tala om det för din socialsekreterare.

Om något inte fungerar i ditt boende och du kanske känner att ingen lyssnar på dig, så kan du också kontakta Inspektionen för vård och omsorg ,IVO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som är den myndighet som har tillsyn över socialtjänsten.

IVO har upprättat en barntelefon dit du kan ringa, telefon 020-120 06 06. Det är helt gratis och syns inte på telefonräkningen. Du kan även maila till dem på beratta@ivo.se.

Kontakt

Socialtjänsten Barn och unga

Odengatan 1 C

314 80 Hyltebruk

Mottagning: 0345-181 24

Enhetschef

1:e socialsekreterare


Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan