Hylte kommun logotyp

Information in other languages

På hylte.se skriver vi i regel på svenska men ibland finns det information översatt till andra språk. Vill du ha information på engelska kan du ringa kommunen, 0345-180 00 eller översätta via din webbläsare.

Enligt språklagen Länk till annan webbplats. är svenska huvudspråket i Sverige och det innebär att exempelvis kommuner och andra myndigheter inte är skyldiga att skriva på andra språk än svenska. På de sidor där det finns översättningar till andra språk än svenska på hylte.se ska det gå att motivera varför informationen har översatts till just det språket och inte ett annat.

Översätt med din webbläsare

Vill du översätta någon av våra sidor på hylte.se så rekommenderar vi dig att använda webbläsare med inbyggt stöd för översättning. Inbyggt stöd är en service till dig som besökare, men kan inte ersätta professionella översättningar. Hylte kommun kan inte ta ansvar för att översättningen blivit korrekt när du använder ett inbyggt stöd.

Use browser with built-in translation support

If you contact the municipality by phone, you can also receive information and guidance in English. If you want to translate web pages, we recommend that you use a browser with built-in translation support. Built-in support is a service for you as a visitor, but can not replace professional translations. Hylte Municipality cannot take responsibility for the accuracy of the translation when you use built-in support.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan