Hylte kommun logotyp

Nya symboler/skyltar för återvinning i kommunen

Nu har Hylte kommun börjat montera upp de nya skyltar som så småningom kan ses återkommande i hela Sverige och Norden. Samma symboler finns att se på mjölkförpackningen, äggkartongen, i soprummet och på samtliga ställen där du kan återvinna ditt avfall - allt för att det ska bli lätt att göra rätt.

Nytt på Borabo återvinningscentral

Den stora skillnaden på Borabo återvinningscentral är att vissa namn på containrarna byts ut till nya gemensamma namn som finns på alla återvinningscentraler i Sverige. Detta för att skapa igenkänning när du som besökare är på olika platser för att återvinna ditt avfall.

Tre skyltar får nya namn:

  • Brännbart: nytt namn "Energiåtervinning".
  • Deponi: nytt namn "Ej återvinningsbart".
  • Grovavfall: nytt namn "Stoppade möbler".

Förutom ovan förändringar har det tillkommit en container på Borabo som tar emot sten, grus och jord.

Ida Johansson, drifttekniker på Borabo, uttalar sig om skyltsystemet:

- Vi på Borabo har en förhoppning om att det nya skyltsystemet så småningom kommer att göra det lättare för samtliga besökare vid sortering av avfall. Vi tror även att det i sin tur kommer att bidra till en mer korrekt sortering och därmed ett mer hållbart och klimatanpassat samhälle.

Bild: Ida Johansson, drifttekniker på Borabo återvinningscentral

Ida Johansson, drifttekniker på Borabo återvinningscentral

Många skyltar har, till skillnad från tidigare, numera både symboler och en engelsk text. Kommer du som besökare från ett annat nordiskt land ska det vara lätt för dig att känna igen symbolen och slänga rätt avfall på rätt ställe. Symbolerna på skyltsystemet är tydliga och ett gott hjälpmedel i de fall där texten kanske inte hjälper.

- Vi förstår om det under en period framåt uppstår förvirring och osäkerhet eftersom det ser annorlunda ut och då är det bra om du som besökare inte tvekar med att ställa frågor. Alla frågor underlättar arbetet för oss, fortsätter Ida.

sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns det även sorteringsblad på 33 olika språk med kortfattad information om vad som ska sorteras var - allt för att underlätta för den som slänger avfall.

Nytt på återvinningsstationerna

Även på återvinningsstationerna i kommunen syns de nya skyltarna som är extra tydliga med vad som får slängas i respektive container. När du som besökare kommer till återvinningsstationen får du direkt, genom den stora skylten, en snabb inblick på vad som kan slängas där.

Om du upplever att det är oordning på återvinningsstationen kan du enkelt felanmäla den via QR-koden på skylten, hylte.fixamingata.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

- Det är viktigt att det bara är förpackningar som slängs i de containrar som finns på våra återvinningsstationer och inget annat avfall. Med de nya dekalerna hoppas vi att det blir enklare för dig som invånare att se vad som ska slängas där och inte, säger Krister Carlsson, Renhållningssamordnare på Hylte kommun.

Bild: Krister Carlsson, Renhållningssamordnare på Hylte kommun

Krister Carlsson, Renhållningssamordnare på Hylte kommun

Bakgrunden till nya skyltar/dekaler

Den 1 juli 2020 lanserade Avfall Sverige ett nytt gemensamt skyltsystem för avfallssortering. De nya skyltarna ska göra det enkelt för alla att sortera rätt och målet är bland annat ökad återvinning. Det nya skyltsystemet ska finnas i hela Norden. Det startade i Danmark och är nu infört även i Norge och Island, Finland ligger i startgroparna.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: