Hylte kommun logotyp

Stadig hög nivå på service och bemötande gentemot företag

Camilla Johansson, näringslivsansvarig, och Katarina Paulsson, samhällsbyggnadschef.

I den senaste mätningen av Insikt, genomförd av Sveriges kommuner och regioner, landar Hylte kommun på 74:e plats av 198 kommuner. I Insikt mäts kommuners service i ärenden som rör myndighetsutövning. Utifrån resultatet kan vi se att Hylte kommun ligger stadigt över sverigegenomsnittet och rankar högst av de halländska kommunerna inom flera områden.

Mätningen Insikt riktar sig till företagare som har haft ett ärende inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Företagarna får besvara frågor om kommunernas service när det gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Hylte kommun placerar sig väl inom samtliga områden där attityd och bemötande gentemot företag i ärenden sticker ut som lite extra bra.

- Vi har ett långtgående arbete inom organisationen där vi arbetar med service och effektivitet gentemot företag. Bland annat har vi infört en årlig intern näringslivsdag där alla som möter företagare i sin tjänst bjuds in att kunna träffas för att utbyta erfarenheter, dela kunskap, inspireras och ta del av det senaste inom näringslivet i Hylte kommun. I mätningen ser vi att vi håller en hög lägstanivå inom samtliga områden. Vi har alltså inte bara ökat generellt under de senaste åren utan ligger också stadigt kvar på en hög nivå, säger Camilla Johansson, näringslivsansvarig.

Fyra områden i fokus

I mätningen är det fyra områden som står i fokus: bygglov, miljö- och hälsoskydd och serviceringstillstånd. Samtliga av dessa områden ligger under samhällsbyggnadsförvaltningen där Katarina Paulsson är chef.

- Det är glädjande att vi har ett fortsatt bra resultat och håller oss högt inom alla områden. Speciellt inom miljö och livsmedel där det handlar om tillsynsärenden och det är fantastiskt att få ett så bra resultat där det handlar om situationer vi kommer ut och kontrollerar verksamheter. Inom bemötande och attityd har vi höga poäng vilket är ett kvitto på att vi har mycket duktiga och engagerade medarbetare, säger Katarina.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: