Hylte kommun logotyp

Kattalo – från ett klassrum till hela kommunen

När läraren Ida Rubin Nilssons dotter kom hem från skolan i grannkommunen och berättade om den häftiga appen Kattalo blev Ida snabbt nyfiken.

Vad kunde det vara för app som var häftig och samtidigt lärde barnen läsa och skriva? Efter själv ha testat appen på sina egna elever så var Ida säker – detta var något som alla i kommunen skulle ha nytta av!

Ida laddade ned appen på en provperiod först och testade den i klassrummet med sina egna elever. Där togs den emot med öppna armar.

-Jag laddade ner Kattalo till mina sex elever, varav tre redan hade knäckt läskoden. Även de tyckte det var roligt med repetitionen. Jag hade även en tvåspråkig elev som började läsa med mer korrekt uttal, berättar Ida.

Efter några veckor såg Ida goda resultat, inte minst på de elever som tidigare hade haft svårt att komma igång med läsningen. Även Idas kollegor på skolan började använda appen och flera såg liknande resultat. Och det var här Ida insåg att detta var något hon verkligen ville dela med sina lärarkollegor.

Sagt och gjort - Ida insåg potentialen och tog appen vidare upp på Barn och ungdomsförvaltningens kontor. De i sin tur diskuterade appen på dagen "SkolpratHylte", en utbildningsdag för rektorer och pedagoger i kommunen.

- På SkolpratHylte fick jag möjlighet till att visa hur pass effektivt den här appen är. Det är verkligen ett verktyg som kompletterar och stärker lärarnas arbete. Alla lärare och pedagoger fick även möjligheten att testa appen själv - något som var mycket uppskattat.

Efter ungefär ett halvår är nu appen tillgänglig för samtliga grundskolor och anpassade skolor i Hylte kommun.

- Den största fördelen med att arbeta i en sådan liten kommun som Hylte är verkligen det här, möjligheten att kunna påverka högt upp utan några direkta hinder eller dröjsmål. Jag tycker att hela processen från att jag hittade appen till att jag pratade med barn och ungdomsförvaltningen enbart varit positiv. Det känns extra roligt att vara lärare i en kommun där man faktiskt kan påverka ända upp, säger Ida

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: