Hylte kommun logotyp

Ny EU-bestämmelse gällande eldning av trädgårdsavfall

Från och med den 1 januari 2024 ingår trädgårdsavfall till begreppet bioavfall, där även livsmedels- och köksavfall finns med. Bestämmelsen kommer från EU:s avfallsdirektiv och går ut på att materialåtervinning alltid ska prioriteras. Därför menar Naturvårdsverket att det numera är förbjudet att elda trädgårdsavfall.

Många kommuner i Sverige har valt att anpassa sig efter Naturvårdsverkets tolkning av de nya bestämmelserna, men det finns också de kommuner som har valt att göra en annan tolkning. Dessa kommuner menar på att det finns lov att elda torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera som till exempel ris, kvistar och grenar.

Hylte kommun har ännu inte tagit ställning till hur de nya bestämmelserna ska tolkas.

Lokala föreskrifter uppdateras

De lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö inom Hylte kommun håller på att uppdateras. Den tolkning som kommunen kommer fram till gällande eldning av trädgårdsavfall, kommer att finnas med i de uppdaterade lokala föreskrifterna.

Ni som har planerat för majbrasa i år behöver inte komma in med någon anmälan eller lämna information till kommunen om detta. Däremot så kan ert evenemang kräva tillstånd av polisen, ni behöver då ta den kontakten för att kontrollera om ni berörs.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: